Regionális politika

5G és a gigabit alapú társadalom

2017. 02. 06.

Az Európai Parlament regionális fejlesztési szakbizottsága ma tárgyalta először a ,,Gigabit alapú európai társadalom és az 5G” elnevezésű dossziét, aminek én vagyok a néppárti jelentéstevője. A téma napjainkban igen aktuálissá vált, mivel Európa az 5G-és technológia és a szélessávú internet fejlesztésében lemaradásban van a világ többi részéhez képest.

 A digitális egységes piacnak megfelelő szabályozási keretre van szüksége, ahhoz hogy lehetővé váljon a további fejlődés, és ösztönözze az új technológiák és innovációk bevezetését. Az új jogszabályok kidolgozásakor és az implementációs folyamatok során nem szabad megfeledkezzünk területi és szociális kohézióról sem. A kevésbé fejlett vidékek digitális lemaradása igen nagy a városi területekhez képest. A statisztikai adatok alapján egyes régiók szélessávú lefedettsége 28%-os, ami majdnem 50%-kal kevesebb az átlagos lefedettségnél. A széles sávú internet és 5G technológia előnyeit kihasználva legyőzhető lenne ez a digitális szakadék. A vidéki lakosság is hozzáférhetne ugyanazokhoz a digitális tartalmakhoz és szolgáltatásokhoz (e-kormányzat, e-oktatás, stb.) mint a városokban élő európai polgárok. E cél eléréshez szükséges a célirányos pénzügyi alapok létrehozása, amelyek ösztönözik a befektetést a fejletlenebb területeken is. Továbbá szükséges a területalapú korlátozások (geo-blocking) és adminisztratív akadályok felszámolása, hogy biztosítva legyen az adatok szabad, határon átívelő forgalma.

A jövőbeni szabályozás kidolgozásakor nem szabad megfeledkeznünk a digitális piac egyéb aspektusairól sem, úgy mint a személyi adatok védelme és a lakosság IT készségeinek fejlesztése, hogy maximalizáljuk az új internetes technológiák gazdasági hatását.