Pályázatok és beszámolók

Zoricic Stefan gyakornoki beszámolója

2017. 06. 19.

„Bármely rettenetesek is a mai világháború pusztításai, azt az egyetlen reményt mi is tápláljuk vele szemben, hogy egy bátrabb, öntudatosabb, emberi méltóságára büszkébb, demokratikusabb, őszintébb és komolyabb új nemzedék fog kikerülni belőle, egy nemzedék, mely elég erős lesz az Európai Egyesült Államok megteremtésére…” Jászi Oszkár, Világ, 1914. december 13.

Sajnos otthonunk, anyaországunk történelme nem volt mindig a győztes oldalon, ennek köszönhetően az egész nemzetre továbbra is befolyással bíró emlékek alakultak ki. A múltunk többször is kihatott  jövőnkre aminek következtében politikai eredmények nem voltak mindig olyan sikeresek, mint amennyire szerettük volna. Viszont ez a folyamat tette a magyar népet egy kimondottan határozott és büszke néppé. A több mint ezeréves otthonunkat sokszor próbálták rabigába hajtani, de a magyar nép és a magyar nemzet mindenféle szélnek haragosa volt. A magyar nemzet büszkeségénél nemcsak annak bátorságát és nemzeti kitartását kell figyelembe venni, hanem annak sokszínűségét is. Büszkék lehetünk Szent István királyunkra, az osztrák-magyar kiegyezésre, 1956-os forradalomra, Antall Józsefre, a harmadik magyar köztársaság elnökére, valamint a 2004-es Európai Uniós csatlakozásra is.

Ennek fényében és történelmünk legfájdalmasabb pontjával, Trianonnal együtt, véleményem szerint az EU tagságunkat és az európai integráció kérdését, illetve az Európai Unió  bővítését, nemzeti fontosságúnak tartom. Mivel a nemzetünk már közel száz éve szétszórva él különböző országokban, az Európai Unió kohéziós politikája és a nemzetek együttműködése sokban segített a magyar népnek az összetartásban, valamint az újraegyesülésben, hogy a  határon túli magyarok ismét bátran kötődjenek anyaországukhoz, Magyarországhoz.

Pontosan ezért, magyarként bátran kijelenthetem azt, hogy büszke vagyok  a hazánkra, mert nemcsak a saját, hanem a határon túli magyarok érdekeit is tudja képviselni az Európai Parlamentben. Büszke vagyok arra, hogy lehetőségem volt a kisebbségi jogokkal, a nemzeti kisebbségek anyanyelvével, továbbá a regionális és kohéziós politikával is foglalkozni a Deli képviselő úrnál eltöltött gyakornoki időm alatt. Büszke vagyok  a magyar nyelv és kultúra sokféleségére, a tájszólások és dialektusok összetartó erejére a nemzetünkön belül.

Jó volt látni és tapasztalni a képviselőink által szervezett különböző rendezvényeket, melyek közül különösen ki szeretném hangsúlyozni a Deli Andor szervezésével megtartott, a nemzeti kisebbségek nyelvhasználatáról szóló konferenciát, ahol nagy hangsúlyt fektettek a magyar nyelv határon túli használatának nehézségeire a médiában. Szomorúan vettem tudomásul, hogy a kisebbségi nyelvek használata továbbra sem akadálymentes a demokratikus államokban, amelyet meghívott előadóink különösen kiemeltek.

Kifejezetten fontosnak tartom  Deli képviselő úr munkáját a szerb-EU-s tárgyalásokban, mivel ez nem csak a szerb állampolgárok, hanem a magyar kisebbség érdekeit is szolgálja.

Ezúttal szeretném megköszönni a lehetőséget, hogy több év tanulás után személyesen is megtapasztalhattam a parlament működését, és testközelből láthattam a magyar képviselők áldozatos munkáját.  Deli képviselő úr nem csak Magyarországot, hanem a magyar nemzetnek az érdekeit képviseli az Európai Parlamentben, amely igen tiszteletre méltó dolog számomra, magyarként.