Szerbia, Vajdaság

A szerbiai nemzeti kisebbségek helyzete példaként szolgálhat az Európai Uniónak

2023. 04. 21.

Az Európai Parlament Kisebbségi Munkacsoportja mai ülésének egyik témája a vajdasági magyar nemzeti közösség helyzetének bemutatása volt. Az ülésen Deli Andor meghívására Strasbourgban tartózkodó Fremond Árpád, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke beszámolt a vajdasági magyarság helyzetét meghatározó kérdésekről.

Deli Andor, a Fidesz vajdasági származású képviselője felszólalásában elmondta: „Azt tapasztaljuk, hogy az Európai Bizottság sajnos nem foglalkozik érdemben a nemzeti kisebbségek helyzetével. Láthattuk ezt a Minority Safepack polgári kezdeményezés kapcsán is. Éppen ezért tartom kiemelten fontosnak, hogy ismertessük az Európai Unión kívül látható pozitív példákat. Szerbiában kellőképpen komolyan állnak ehhez a kérdéshez, megbecsülik a nemzeti kisebbségeket, jól működik a nemzeti tanácsi rendszer. Ezt láthatjuk a Magyar Nemzeti Tanács példáján is.”

Fremond Árpád, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke előadásában rámutatott arra, hogy a Szerbia és Magyarország közötti kiváló viszony legnagyobb haszonélvezője a vajdasági magyar közösség. Kiemelte: „Hálásak vagyunk anyaországunknak, Magyarországnak, hogy mindent megtesz, hogy Szerbia csatlakozása állandó téma legyen az Európai Unió intézményeinek napirendjén.”

Gál Kinga, a Kisebbségi Munkacsoport társelnöke üdvözölte az elnök bemutatóját. “Az EP kisebbségi munkacsoportjának elsődleges célja, hogy az európai hagyományos nemzeti és nyelvi kisebbségek képviselői első kézből, a leghitelesebb forrásból tájékoztassák az európai parlamenti képviselőket. Örvendetes, hogy a vajdasági magyarság megmaradását kiemelkedő módon segíti elő a Magyar Nemzeti Tanács működése: a nyelvhasználat, az oktatás, a tájékoztatás és a kultúra mind olyan területek, ahol európai szinten értékelendő jó példákat és kezdeményezéseket látunk. Szerbiában a magyar nemzeti közösség a legelkötelezettebb az ország uniós csatlakozása iránt. Fontos, hogy a csatlakozási tárgyalások felgyorsuljanak, és ezek során a kisebbségvédelem előtérben maradjon, hogy a vajdasági magyarság jogai ilyen módon is biztosítva legyenek.”