A társadalom közös felelőssége a roma gyermekek jövője

A roma gyermekek helyzetéről tartotta tavaszi ülését az Európai Parlament "Minőségi Gyermekkor" munkacsoportja. A rendezvényen elhangzott beszédében Járóka Lívia fideszes európai parlamenti képviselő a roma gyermekekre a társadalom felöli külső, illetve saját közösségeik felőli belső veszélyekre hívta fel a figyelmet.

A „Szövetség a Gyermekkorért Európai Hálózat” által szervezett rendezvényen elhangzott beszédében Járóka Lívia néppárti politikus felhívta a figyelmet, hogy a kiskorú romák nagy részének különösen szörnyűek az életkilátásaik, hiszen a közösségeiket sújtó társadalmi-gazdasági kirekesztésen túl, sokszor olyan „belső” fenyegetésekkel is kénytelenek szembenézni, mint a családon belüli erőszak, a korai és kényszerű házasságok, vagy extrém esetben a „koldusmaffiák” áldozataivá válhatnak.

A fideszes képviselő az egyik legsúlyosabb problémának nevezte a roma tanulók rendszerszerű elkülönítését a régi és új EU tagállamok iskolarendszereiben valamint emlékeztetett: az európai roma gyerekek 20%-a nem részesül oktatásban, 30%-uk pedig még a tankötelezettség lejárta előtt elhagyja az iskolát. Járóka szerint az elkülönítés nem csak a nemzeti oktatási rendszereket gyengíti, de a társadalom egészét is fontos hozzájárulástól fosztja meg: a képzettebb romák jobban fizetett állásokban helyezkedhetnének el, a befizetett adók növekedése és a kifizetendő segélyek csökkenése pedig együttesen komoly hasznot hozna a nemzeti költségvetésnek. A képviselő hangsúlyozta, hogy külön figyelmet kell fordítani a lányok oktatására, valamint a kora gyermekkori képzésre, mivel a kutatások szerint egyrészt a nők képzettsége meghatározó az egész közösség oktatási viszonyaira nézve, másrészt az iskola előtti előkészítés döntő lehet a gyermek egész életútja tekintetében.

Járóka Lívia felhívta a figyelmet a roma közösségeken belül tapasztalható emberi jogi jogsértésekre is, és hangsúlyozta, hogy ezeket a jelenségeket elsősorban a közösségeknek és roma szervezeteknek maguknak kell kezelniük. A képviselő példaként a korai házasságok problémáját említette: sok roma lány már gyermekkorában megházasodik, olyan felelősséget vállalva ezáltal, amelyre sem testileg, sem lelkileg nincsenek felkészülve, korlátozva ezáltal tanulási és elhelyezkedési lehetőségeiket.