Közlekedés és turizmus

Az autópályadíjak meghatározása maradjon tagállami hatáskör

2018. 05. 15.

„Az Európai Bizottság javaslata túlságosan leszűkíti a tagállamok hatáskörét az autópályadíjak meghatározását illetően. A tagállamoknak nagyobb flexibilitásra van szüksége, hogy a szociális és gazdasági viszonyokat, polgáraik és vállalkozásaik érdekeit figyelembe véve határozhassák meg a díjszabás módját és mértékét” – emelte ki Deli Andor vajdasági fideszes EP-képviselő az autópályadíjakra vonatkozó jogszabály közlekedési szakbizottsági vitája kapcsán. 

„Nem tartom jó megoldásnak, hogy a buszok és távolsági buszok azonos elbírálásban részesüljenek, mint a nehéz tehergépjárművek. A buszok nagyban hozzájárulnak a dugók és a torlódás elkerüléséhez, és a tömegközlekedés fontos és szerves részei, főleg azokban a tagállamokban, ahol a vasúti utas közlekedés kevésbé fejlett. Mivel a buszok használati módja eltér más nehézgépjárművekétől, és a környezeti hatásuk is kedvezőbb, ezért nagyobb teret kell hagyni a tagállamoknak, hogy maguk döntsenek a díjszabásról” – tette hozzá a fideszes politikus.

„A személygépkocsikkal kapcsolatban még óvatosabbnak kell lennünk. Nem vitatom, hogy a felhasználó és szennyező fizet elv mentén az autópályák használata díjköteles kell, hogy legyen a személygépkocsik tekintetében is, de a távolságalapú díjak kötelező és kizárólagos alkalmazását nem tartom elfogadhatónak. A megtett úttal arányos pályadíj jelentős többletköltséget jelentene a polgároknak, ami ahhoz vezethet, hogy a gépkocsivezetők elkerülik az autópályákat, és a regionális utakra terelődik át a forgalom. Ezzel növelve a regionális utakon a torládást, így veszélyeztetve a közlekedésbiztonságot, a levegőszennyezés pedig továbbra is fennállna, sőt a környezeti kár növekedhet. Mint legkedvezőbb megoldás, a szubszidiaritás elvével összhangban a döntés a díjszabás módjáról és mértékéről tagállami hatáskör kell, hogy maradjon” – hangsúlyozta Deli a felszólalásában.

Háttér: Az Európai Parlament Közlekedési és Turisztikai szakbizottsága a héten vitatja az első mobilitási csomagra beérkezett módosító indítványokat. Az első ülésnapon az Európai Bizottság autópályadíjakra vonatkozó úgynevezett „Eurovignette” irányelv tárgyalása volt napirenden. A javaslat szerint a tagállamoknak fokozatosan át kell váltani a távolság alapú díjak megfizettetésére, és ki kell vezetni az időalapú matrica-rendszert a nehézgépjárművek,3,5 tonna feletti buszok és távolsági buszok, valamint a 3,5 tonna alatti könnyű tehergépjárművek és személygépkocsik tekintetében is.