Szerbia, Vajdaság

Az Európai Parlament politikai aktivista szerepvállalása a külpolitikában káros az Unió számára

2023. 01. 18.

„Az egyhangúság megőrzése valójában a kisebb államok szuverenitását és érdekérvényesítését garantálná, a jóhiszeműségen alapuló együttműködés védelmét jelenti.” – jelentette ki Gál Kinga, a Fidesz európai parlamenti képviselőcsoportjának elnöke az Európai Parlamentben, a közös kül- és biztonságpolitika végrehajtásáról szóló éves jelentésről zajló vita során. Deli Andor, a Fidesz EP-képviselője kiemelte, sajnálatos, hogy az európai parlamenti jelentések egyre gyakrabban épülnek politikai előítéletekre és a tények mellőzésére.

A közös kül- és biztonságpolitika végrehajtásáról szóló éves jelentésről tartottak ma vitát az Európai Parlament plenáris ülésén. A vita során Gál Kinga hangsúlyozta, az Unió történetében eddig nem tapasztalt idők, a háború, a körülöttünk kialakult instabilitás stratégiai megfontoltságot igényelnek. Hozzátette: „Sajnos nem ez tükröződik a kül-, biztonság- és védelempolitikai jelentésekből, melyekre egyre inkább jellemző az NGO-kra emlékeztető politikai aktivista szerepvállalás, mintsem a kiegyensúlyozottság, megfontoltság. Ezek mind az EP-re, mind az Unió külpolitikájának egészére nézve is károsak” – mondta Gál Kinga. „Példa erre, hogy a külügyi jelentésbe méltatlan, példa nélküli bírálatok kerülnek be a bővítési biztosról, aki a valóságban kulcsszerepet játszik abban, hogy az Unió bővítéspolitikája új lendületet kapott – tette hozzá a képviselő.

Gál Kinga hangsúlyozta: a közös kül-, biztonság- és védelempolitika terén a tagállamok közötti együttműködés erősítése kulcskérdés. Ezért az egyhangúságon alapuló döntéshozatalt eltörölni kívánó javaslatok nemcsak az alapszerződésekkel mennek szembe, hanem az Unió alapvető érdekeivel is. „A többségi döntéshozatal bevezetése csak a nagyobb tagállamok érdekeit szolgálná, miközben a kisebb államok érdekérvényesítését és a kölcsönös szolidaritást súlyosan csorbítaná. Ki kell állnunk az egyhangúság megőrzése mellett, mert az az „Egység a sokféleségben” alapelvnek, a jóhiszeműségen alapuló együttműködésnek a védelmét jelenti. Több tiszteletre, empátiára, egymás érdekeinek figyelembe vételére lenne szükség” – hangsúlyozta Gál Kinga.

Deli Andor vajdasági származású képviselő rámutatott: nem felel meg a valóságnak a biztonság-, és védelmi politikáról szóló jelentésben található állítás, mely szerint Szerbia nem ítélte el Oroszország fellépését Ukrajna ellen. Szerbia a jelentésben foglaltakkal ellentétben csatlakozott az összes ezzel kapcsolatos ENSZ-határozathoz és támogatja Ukrajna területi egységét. Ezek olyan tények, amelyeket már több korábbi jelentésében az Európai Parlament is elismert. „Meggyőződésem, hogy a tényszerűség és a következetesség olyan alapelvek, amelyeknek még az EP-ben is számítaniuk kell” – emelte ki Deli.