Az akadálymentes közlekedés kialakítása megtérülő befektetés

Az EU közlekedéspolitikájának fogyatékosügyi aspektusaival foglalkozó konferencia került megrendezésre a mai napon az EP Fogyatékosságügyi Munkacsoportjának (Disability Intergroup) védnöksége alatt. A rendezvény arra kereste a választ, hogy a tervezhető, biztonságos, akadálymentes utazás kialakítása hogyan valósulhat meg Európában. Kósa Ádám fideszes EP-képviselő szerint a közlekedési eszközöknek mindenki számára hozzáférhetőnek kell lennie, az idősödő európai társadalomban pedig a területen történő fejlesztésekre hosszútávon megtérülő befektetésként kell tekinteni.

A német Dieter-Lebrecht Koch néppárti EP-képviselő által szervezett konferencián Kósa Ádám bevezetőjében bemutatta a fogyatékossággal élő személyek mobilitásáról és befogadásáról, és az európai fogyatékosságügyi stratégiáról szóló jelentésének azon részeit, melyek a fogyatékossággal élő emberek napi közlekedési problémáinak megoldásaira tesznek javaslatot. 

Az Európai Bizottság területért felelős igazgatója Jean-Eric Paquet, elmondta, hogy a transzeurópai közlekedési hálózatokkal (TEN-T) kapcsolatos jogszabályok tárgyalása során feltétlenül szükséges a Bizottság által javasolt 43. cikk megtartása. A rendelkezés ugyanis a közlekedési hálózatok mindenki, tehát a fogyatékkal élők és mozgásában korlátozott személyek általi hozzáférhetőségére is komoly hangsúlyt fektet. Mivel a projekt sikerének kulcsa a megfelelő anyagi források előteremtése, így a 43. cikk szellemének érvényesítése érdekében a Bizottság az Európai Parlament támogatását kérte.

Kósa Ádám fideszes EP-képviselő, a Fogyatékosságügyi Munkacsoport elnöke felszólította a Bizottságot, hogy a most készülő európai akadálymentesítési jogszabálycsomagban vegye figyelembe a fogyatékossággal élő emberek közlekedés terén felmerülő igényeit is. "A közlekedési eszközöknek mindenki számára hozzáférhetőnek kell lennie. Ennek érdekében azok szabványosítására vonatkozó előírások kialakítása és betartatása szükséges. Minden embernek – beleértve a mozgásában korlátozottakat és fogyatékkal élőket – biztosítani kell az infó-kommunikációs hozzáférhetőséget valamint az előre tervezhető, biztonságos utazás feltételeit. Törekednünk kell arra, hogy ezt a jogot az EU-ban élő mintegy 80 millió fogyatékossággal élő ember is élvezhesse" – hangsúlyozta a néppárti politikus. Végezetül Kósa Ádám rámutatott:  az idősödő európai társadalomban az akadálymentes közlekedés kialakítása érdekében történő fejlesztések hosszútávon megtérülő befektetések.   

Háttér:

Évente körülbelül 150.000 ember válik fogyatékossá közlekedési balesetek következtében. Mint ismeretes, az Európai Bizottság javaslata alapján 2020-ra nagyságrendileg 20.000 alá kell csökkenteni a közúti közlekedési balesetet elszenvedők számát Európában. Egy múlt heti parlamenti döntés alapján az Európai Statisztikai Program (2013-2017) keretében a Parlament nagyobb hangsúlyt kíván fektetni a konkrét adatgyűjtésre a közlekedésben.