Az uniós roma stratégia egész Európa érdeke

Az Európai Unió romákkal kapcsolatos stratégiájáról tett nyilatkozatot az Európai Tanács és az Európai Bizottság az Európai Parlament plenáris ülésén Brüsszelben. Járóka Lívia, néppárti képviselőnő a közös európai szakmai felügyelet szükségességét hangsúlyozta a vitán elhangzott beszédében.

Jean-Pierre Jouyet, európai ügyekért felelős miniszter az Európai Tanács francia soros elnökségének képviseletében elmondta, hogy a romák befogadásának számos területén jelentős előrelépést hozott a július 2-án elfogadott Új Szociális Menetrend. A miniszter ugyanakkor sajnálatát fejezte ki, hogy a tagállamok nem képesek dűlőre jutni a szegénység és társadalmi kirekesztés elleni küzdelem terén, holott ez a program elsődleges célkitűzése. Vladimir Spidla, az Európai Bizottság, foglalkoztatásért és esélyegyenlőségért felelős biztosa a szeptemberi EU-Roma Csúcstalálkozó eredményeit méltatta, illetve megerősítette a Bizottság elkötelezettségét a romák társadalmi kirekesztésének megszüntetése iránt. Mint elmondta, a Barroso elnök javaslatára létrehozandó Roma Platform a tagállamok és az uniós intézmények közötti koordináció révén megduplázza majd az erőfeszítéseket. A vitában felszólaló képviselők többsége ugyanakkor elégedetlenségét fejezte ki szeptemberi csúcstalálkozó eredményeivel kapcsolatban, és emlékeztettek: az Európai Parlament januári állásfoglalása uniós stratégia megalkotására szólította fel a Bizottságot a romák befogadására, amely mindezidáig várat magára.

Járóka Lívia, a Fidesz-MPSZ néppárti képviselőnője szerint bár jelentős előrelépések történtek annak felismerésére, hogy a mélyszegénységben élő romák befogadása az európai társadalmak közös érdeke, a tagállami programokban kinyilvánított jó szándékot nem támasztják alá a nemzeti költségvetések. „Az eddigi projekt-alapú elképzelésnél sokkal átfogóbb, a roma és nem roma társadalmat együttesen megszólító, a felsorolt területeket együttesen fejlesztő, pártokon és választási ciklusokon átívelő szakmai munka kell, melynek alapfeltétele, hogy a francia elnökség alatt előkészített egységes európai fellépés szükségességét a következő soros elnökségek is magukévá tegyék” – mondta a képviselőnő. Járóka hangsúlyozta, hogy a romák gazdasági erejének Európa szolgálatába állításához azonnali intézkedések szükségesek, mert az új tagállamok mélyszegénység sújtotta területei nem várhatnak évtizedeket a társadalmi kohézió megerősítésére. „Kell egy európai uniós stratégia, amelynek a jogi alapokat, a szankcionálás lehetőségét és új pénzügyi mechanizmusokat is meg kell teremtenie. Csak így lehet az Unió vérkeringésébe bekapcsolni az európai romákat, ezzel erősítve Európa társadalmi kohézióját” – zárta beszédét Járóka.

A képviselőnő a vitában beszámolt az Európai Parlament által kezdeményezett öt millió eurós új kísérleti programról (pilot projectről) is, amely a 2009-es uniós költségvetés részét fogja képezni. Járóka kifejtette, hogy a program (project) nagyban segítheti a romák társadalmi befogadásával kapcsolatos új szemlélet kialakulását. A Néppárt eredeti indítványának megfelelően a tervezet erőteljes hangsúlyt helyez a romák óvodai és poszt-graduális képzésének javítására. A tervezet a jövő évi költségvetés részeként várhatóan december végén kerül elfogadásra.