Csak a csatlakozási feltételeket kérjék számon Szlovákián!

Csakis az euróövezetbe lépés maastrichti feltételeinek teljesítését követelje meg Pozsonytól az Európai Unió! - lépett föl a szlovák csatlakozást akadályozó német törekvések ellen Becsey Zsolt.

Az Európai Parlament gazdasági és pénzügyi szakbizottságának egyetlen magyar tagja kimutatta: egyrészt alaptalanok, másrészt csupán hátráltatási ürügyként szolgálnak a szlovák pénzpolitikát illető német bírálatok. A magyar néppárti politikus érvelését elfogadva a befolyásos ECON szakbizottság végülis úgy döntött: támogatja, hogy Szlovákia is bevezethesse az eurót.

Szakmai vitában Becsey Zsolt visszaverte német europarlamenti képviselők próbálkozását, hogy megnehezítsék Szlovákia csatlakozását az euróövezethez.

A közös pénz szlovákiai bevezethetőségéről döntő uniós fórumok sorában elsőként az Európai Parlament gazdasági és pénzügyi szakbizottsága (ECON) nyilvánított véleményt június 3-án. Mint az ECON egyetlen magyar tagja, a néppárti Becsey Zsolt fellépett az ellen, hogy az euróövezeti csatlakozás egyezményes – Maastricht-ban megállapított – feltételein túl önkényesen más szempontokat is bevezessenek Szlovákia értékelésekor. Nem a szlovák euró-jelentésben kell kitérni arra, miként változik meg az euróövezet kibővülésekor Frankfurtban az Európai Központi Bank igazgatótanácsának összetétele, és e testület választásának módja – vitázott elsősorban bajor néppárti képviselőtársaival Becsey Zsolt.

A magyar néppárti politikus azt is kimutatta német kollégáival szemben, hogy Szlovákia közelmúltbeli 17 százalékos valutafelértékelése nem sérti a közös pénzövezet érdekeit. Éppen ellenkezőleg – mutatott rá Becsey Zsolt -: a valutájukat erősítő szlovákok önbizalmat mutatva saját versenyhelyzetüket rontották egyoldalúan, ugyanakkor inflációellenes lépést tettek. Márpedig éppen az infláció megfékezésével kapcsolatban hangoztattak kételyeket a Szlovákia euróövezeti csatlakozását akadályozni törekvők az ECON szakbizottságban.

Becsey Zsolt az ECON vitájában fellépett az ellen is, hogy az Európai Parlament véleményében tanácsokat osztogassanak Szlovákiának arról, milyen államháztartási politikát folytasson és milyen reformokat hajtson végre. „Ez egyrészt nem az euróövezeti csatlakozásról szóló véleménybe tartozik, másrészt tanácsokat egyformán kellene adni minden egyes, már az euróövezetbe tartozó tagállamnak. Ráadásul más formában, például amikor azt értékeljük, hogy a tagországok egyenként miként teljesítik a lisszaboni program pontjait.” – mondta az ECON-vitában Becsey Zsolt.

„Sanda politikai szándékra vall, ha csupán a belépés előtt álló Szlovákián kérünk számon minden, már az euróövezetbe tartozó államra érvényes követelményt. Ezt most mindenképpen el kell kerülni.” – utalt Becsey Zsolt arra, hogy közeleg a szlovák euróövezeti tagságról végső politikai döntést hozó uniós csúcsértekezlet.

A magyar néppárti képviselő föllépésére az ECON végülis úgy döntött: támogatja, hogy az Európai Parlament plenáris ülése június 19-én Strasbourg-ban megszavazza Szlovákia euróövezeti csatlakozását. Így a rákövetkező napon az uniós csúcstalálkozó szintén pozitív döntést hozhat, és a folyamatot lezárva a pénzügyminiszterek július 7-i ülése megadhatja a végső jogi jóváhagyást Szlovákia belépéséhez az euróövezetbe.