Egyenlő esélyeket minden európai uniós tagállamnak eurózónán kívül és belül egyaránt!

A Gazdasági és Monetáris Bizottság szóbeli választ igénylő kérdése alapján került megtárgyalásra a bankfelügyelet kérdése az Európai Parlament mai plenáris ülésén. A téma várhatóan még sokáig kiemelten fog szerepelni az Európai Unió napirendjén, hiszen jelenleg több a nyitott kérdés, mint a nyugvó pont. Michel Barnier belsőpiaci biztos előterjesztéséből kiderült, hogy a közös felügyelettől továbbra is kívül tartanák a zónán kívülieket. Pelczné Dr. Gáll Ildikó fideszes EP-képviselő szerint elfogadhatatlan az eurózónán kívüli és azon belüli tagállamok közötti megkülönböztetés.

 

Pelczné Dr. Gáll Ildikó a vitában történő hozzászólásában kiemelte, hogy nem elfogadható az a kiindulási alap, amely az eurózónán belüli és kívüli tagországokat eltérően kezeli. Az egységes Európához, és az eurózóna stabilitásának biztosításához csak egységesen alkalmazható szabályokon keresztül vezethet az út. A fideszes EP-képviselő elfogadhatónak tartotta azt, hogy a rendszer nyitott legyen, ugyanakkor elfogadhatatlannak azt, hogy a zónán kívüli tagországok számára a belépés nem keletkeztet jogokat, nem jelent nagyobb védelmet, de rögtön kötelezettségeket ró rájuk.

A belső piacért felelős biztos válaszában elismerte, hogy még kimunkálatlan az eurózónán kívüli országokra vonatkozó szabályozások. Ezzel azt is elismerte, hogy kétsebességes Európában gondolkoznak, ami Pelczné Dr. Gáll Ildikó szerint elfogadhatatlan.

Megengedhetetlen az is, hogy az eurózónán kívüliként a tagállamok nem fordulhatnak az Európai Stabilitási Mechanizmushoz (ESM), tehát csak a saját erejükben bízhatnak. Egyértelmű, hogy e javaslat szerint a zónán belüli pénzintézetek nagyobb védelmet és biztonságot tudhatnak maguk mögött. Pelczné Dr. Gáll Ildikó hozzászólásában jelezte, hogy feltételezhető, hogy a befektetők a biztonságosabb bankba viszik majd a pénzüket. Ez a javaslat tehát több veszélyt rejt magában, mint amennyi előnnyel jár. Ez a megoldás még nem eléggé európai, ezért a néppárti politikus arra kérte a biztost, hogy alaposan mérlegeljenek a döntés előtt. Többek között mérlegeljek azt is, jó-e ha az anyabankokra más szabályok vonatkoznak, mint a zónán kívüli leányaikra.

"Az a rendszer jó, amely úgy kezeli ezt a rendkívül nehéz helyzetet, hogy az egységes Európai Unióban egységes szabályokat alkalmaz, amely egyenlő jogokat és kötelezettségeket keletkeztet a zónán belül és kívül levők számára egyaránt"- zárta hozzászólását Pelczné Dr. Gáll Ildikó.