Közlekedés és turizmus

Fel kell gyorsítani az áruforgalmat az EU külső határain

2021. 05. 25.

,,Írásos kérdéssel fordultam az Európai Bizottsághoz, amelyben felhívtam figyelmüket a teherforgalomban tapasztalható áldatlan állapotokra az EU külső határain, és egyúttal javaslatot tettem arra, hogy a meglévő uniós digitális áruforgalmi rendszereket mihamarabb kiterjesszék a szomszédos bővítésre váró országokra” – mondta el Deli Andor vajdasági származású fideszes EP-képviselő.

,,Az Európai Unió külső határain napi szinten szemtanúi lehetünk azoknak a kilométeres kamionsoroknak, amelyek hosszú órákat, néha még napokat is várnak annak érdekében hogy árujukat eljuttassák a célországokba. A hosszú várakozás okai sokrétűek: összetett vám és adminisztratív eljárások, digitalizáció hiányosságai és a nem megfelelő számú határátkelő pont a teherforgalom számára. Mivel a vámunió uniós hatáskör ezért, az Európai Bizottság a megfelelő címzett a probléma felvetéshez” – mondta el Deli.

,,Még 2019-ben jelentőstevői pozícióban tárgyaltam az elektronikus áruszállítási információkról szóló rendeletről, amely célja az árut követő dokumentáció digitálissá tétele. A rendelet alapján olyan platformok jönnek létre, amelyekre a cégek feltöltik a szükséges dokumentumokat, az eljáró hatóságok pedig ezeket előre ellenőrizhetik és könnyebben lekövethetik az áruk mozgását. Egyszóval az áruforgalom felgyorsítása az egyik fő cél” – tájékoztatott a képviselő.

,,A kérdésem és egyben javaslatom az Európai Bizottság felé, hogy e rendelet hatályát mielőbb ki kellene terjeszteni az EU külső határain áthaladó áruforgalomra. Az áruforgalom ilyen típusú digitalizációja ugyanis nagyban felgyorsíthatná a teherforgalmat. Ezzel csökkenne a veszteglés az uniós külső határokon, egyben nagy segítséget jelentene a vámhivatalok és a kapcsolódó adminisztratív szervek munkájában is. Az ilyen modern adatbázisok megnyitása különösen indokolt lenne a csatlakozásra váró országok esetében, mint amilyen Szerbia és többi nyugat-balkáni tagjelölt állam, amelyek ily módon máris felzárkózhatnának az uniós elvárásokhoz – tette hozzá a fideszes politikus.