Közlekedés és turizmus

A fuvarozók nem lehetnek Nyugat-Európai tagállamok belpolitikai játékának eszközei

2017. 11. 22.

 

A Közlekedési és Turisztikai Bizottság (TRAN) kétnapos ülés keretében közmeghallgatást szervez a Mobilitási Csomagról. „A közlekedési szektoron belül egyértelmű szabályokra, a bürokrácia és az adminisztratív terhek csökkentésére és az egységes belső piac megőrzésére van szükség, miközben természetesen küzdünk az illegális tevékenységet folytató cégek és visszaélések ellen. A Mobilitási Csomag kiküldetési lex speciálisának néppárti felelőseként sajnos komoly fenntartásaim vannak azzal kapcsolatban, hogy a Bizottság javaslata megfelel mindezeknek az elvárásoknak” – hangsúlyozta Deli Andor fideszes EP-képviselő.

A közmeghallgatás során szakemberek mondják el véleményüket a Mobilitási Csomaggal kapcsolatban. A nyugat-európai tagállamok gyakorlatára jellemzően, elsősorban nem a fuvarozói cégek és a szakma képviselői voltak jelen, hanem érdekvédelmi- és szakszervezetek. Ezt némileg ellensúlyozandó, Deli Andor ajánlására a szakértők közé meghívták Lajkó Ferencet, a Waberer’s International cég vezérigazgatóját. Az egyik legnagyobb európai fuvarozási vállalat vezetője konkrét példák segítségével igyekezett meggyőzni a jelenlévő európai parlamenti képviselőket, hogy az az adminisztratív és pénzügyi többletteher, amit a jogszabályjavaslat tartalmaz, nincs összhangban Bizottság által kitűzött célokkal.

„Meggyőződésem, hogy mindkét uniós jogalkotónak, a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek is nagyobb flexibilitást kell felmutatnunk egyeztetéseink során. A mindennapok munkáját tükröző megoldásokat kell találnunk, amelyek nem növelik a bürokráciát és a nemzeti protekcionizmust. Nem szabad megengednünk, hogy a fuvarozók helyzetének uniós szintű rendezését egyes tagállamok saját belpolitikai célkitűzéseik megvalósítására használják. Olyan európai jogszabályra van szükségünk, mely figyelembe veszi minden tagállam és minden piaci résztvevő, beleértve a kis- és középvállalkozások (KKV-k) érdekeit is. Hiszen a közös cél az áruk és szolgáltatások mihamarabbi eljuttatása a felhasználókhoz, vevőkhöz” – hangsúlyozta a néppárti politikus.

A holnapi nap folyamán Deli Andor társszervezésében egy workshopra kerül sor, mely a Mobilitási Csomag praktikus, mindennapi hozadékára összpontosít a szakma és a közlekedési vállalatok szempontjából. Ezen eseményen Lajkó Ferenc mellett az elsősorban KKV-kat képviselő NiT Hungary (Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete) képviselője is megszólal, továbbá a workshop résztvevői megismerkedhetnek az „okos” tachográfok bevezetésének bökkenőivel is.

 Háttér: Az „Európa mozgásban” című intézkedéscsomag 2017 májusában került bemutatásra. A Mobilitási Csomag egy hosszú ideje várt jogszabályi javaslat-tervezet, melynek reagálnia kell a közlekedési ágazat jelenkori kihívásaira. A szociális témák mellett felveti egy egységes európai autópályadíj-rendszer szükségességét, a közúti árufuvarozás piacára való könnyebb hozzáférést vagy a vezetési és pihenőidők felülvizsgálatának szükségességét. A csomag 7 jogszabály-tervezetet tartalmaz, melyek egyike külön foglalkozik a közúti fuvarozás szociális aspektusaival és külön jogszabályban (lex specialis) fektetné le annak szabályait. A jogszabálytervezet második részét, mely a „Tiszta mobilitásról” nevet viseli 2017. november 8-án fogadta el az Európai Bizottság. A csomag támogatja a tisztább üzemű járművek használatát, könnyebben hozzáférhetővé tenné az alternatív energiákat, újraértelmezheti és szigorítaná a széndioxid-kibocsátási szabványokat. Ugyancsak kitér a buszos szolgáltatási személyszállításra és a kombinált árufuvarozásra is.