Járóka: „Meg kell tartani a lendületet”

Ma fogadta el a 2009-es uniós költségvetést az Európai Parlament plenáris ülése Strasbourgban, megerősítve a romák társadalmi befogadását előmozdító másfél milliárd forintos kísérleti programot (pilot project). Járóka Lívia, a pilot project egyik kezdeményezője, a francia elnökség eredményeit értékelve korábban egy kikényszeríthető közösségi stratégia mellett érvelt.

Járóka Lívia, a Fidesz-MPSZ néppárti képviselőnője üdvözölte, hogy a romák társadalmi befogadását előmozdító kísérleti program, melyet az EP Állampolgári, Bel- és Igazságügyi Bizottságában képviselőtársaival közösen indítványozott, részét képezi majd a jövő évi közösségi költségvetésről szóló jogszabálynak. A kísérleti programról szólva elmondta, hogy az Európai Regionális Fejlesztési Alap költségvetési fejezetében helyet kapó kezdeményezés lehetőséget biztosít a folyamatban lévő európai roma stratégia előkészítésére és végrehajtására alkalmas struktúrák kialakítására. Az ötmillió eurós program egyik kiemelt célja a roma gyermekek óvodai oktatásának javítása és a nemzetközi posztgraduális képzésben részt vevő roma tanulók támogatása.

Járóka a francia soros elnökség eredményeiről rendezett előző napi vitában emlékeztetett, hogy az Általános Ügyek Tanácsa december 8-án felszólította a Bizottságot és a tagállamokat, hogy az alapvető jogok védelmével, valamint a nyomor és hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelemmel kapcsolatos politikáik tervezése és végrehajtása során vegyék figyelembe a romák sajátságos helyzetét, illetve, hogy a Bizottság tegyen jelentést az e téren elért eredményekről 2010 elejéig. A képviselőnő hozzászólásában hangsúlyozta, hogy bár az uniós intézmények és tagállamok közötti párbeszéd igen fontos, a sokszor túlzottan pozitívan értékelt jó gyakorlatok bemutatásánál jóval többre van szükség. „Olyan átfogó stratégia kell, amely a romákat érintő összes területet együttesen kezeli, amely világos képet ad arról, hogy a közösségi kezdeményezések miként realizálódnak helyi szinten, miként képesek azok ösztönözni és támogatni a társadalmi befogadás szempontjából leglényegesebb lokális kivitelezést”- zárta hozzászólását a képviselőnő. Az Európai Tanács zárónyilatkozata sürgeti a tagállamokat, hogy jobban használják ki a Strukturális Alapok és egyéb finanszírozási eszközök adta lehetőségeket, ideértve az Előcsatlakozási Alapokat is. A dokumentum 2010-re újabb roma csúcstalálkozót irányoz elő.

Járóka a hét elején levélben fordult Mirek Topolánek cseh miniszterelnökhöz és arra kérte az Európai Unió következő soros elnökét, hogy folytassa a francia elnökség által megkezdett munkát és tegye prioritásává a közösségi roma stratégia kialakítását.