Közös feladat a roma integráció

Az Európai Parlamentben a héten két fontos esemény is zajlott a roma közösségek helyzetéről. A Kulturális és Oktatási Bizottság tegnap este tartott ülésén részt vett Jan Figelt, az Unió oktatásért és kultúráért felelős biztosa. Járóka Lívia, az EB deszegregációs terveiről kérdezte a biztost.A mai napon Civil Jogász Bizottságot látta vendégül az Európai Néppárt magyar delegációja. A szervezet képviselői az interneten terjedő rasszizmus elleni fellépésről, valamint a magyar egészségügyi átalakítások roma közösségekre gyakorolt hatásáról tárgyaltak a fideszes képviselővel.

Járóka Lívia a Kulturális és Oktatási Bizottság ülésén arról kérdezte Jan Figelt, hogy mennyire elkötelezett a Bizottság a roma gyermekek iskolai szegregációjának megszüntetése iránt, illetve hogy melyek lesznek a bevándorló és etnikai kisebbséghez tartozó gyerekek oktatásáról szóló jelentés főbb pontjai. A roma gyermekek etnikai alapú elkülönítéséről szólva Jan Fiegel hangsúlyozta, hogy a XXI. században minden iskolának fel kell lépnie a negatív folyamatok, így a szegregáció ellen is.

A bizottság ülését követően Járóka Lívia, európai parlamenti képviselő kiemelte: „Az Európai Bizottság 2008-as munkaprogramjának számos ponton kellene találkoznia a roma közösségeket érintő igényekkel.” Ezek közé tartozik az élethosszig tartó tanulás, az egyetemi szintű továbbképzés, vagy az iskolából való korai kimaradás elleni programokkal. Járóka reményét fejezte ki, hogy a hamarosan nyilvánosságra kerülő a bevándorló és etnikai kisebbségekhez tartozó gyerekek oktatási helyzetéről megjelenő Zöld Könyv hangsúlyt fog fektetni a roma gyerekekre is.

A Dr. Szöőr Anna és Dr. Topolánszky Ádám vezetésével Brüsszelbe érkezett jogászszervezet Járóka Lívia néppárti képviselőnővel is megbeszélést folytatott a világhálón egyre szélesebb körben terjedő rasszista és gyűlöletkeltő fórumok, honlapok elleni jogi fellépés szükségességét, valamint megvitatták a kisebbségek parlamenti képviseletének hosszú évek óta húzódó problémáját is. A magyar egészségügyi átalakítások kapcsán Járóka Lívia és a Civil Jogász Bizottság képviselői egyetértettek abban, hogy a profitérdekelt magánbiztosítók megjelenése az alapellátások területén súlyos következményekkel járna a mélyszegénységben élők, és főként a romák tekintetében.

A Civil Jogász Bizottság 2006 őszén alakult az október 23-i tömeges jogsértések kivizsgálására. A szervezet 2008-ra Nemzeti Akció Programot hirdetett, melynek keretében párbeszédet indítanak az állampolgárokkal a Magyarországot érintő legfontosabb társadalmi kérdésekről.


Roma Stratégia pénzügyi hátteréről

Az Európai Parlament Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottsága az Európai Bizottság 2008-as munkaprogramjáról egyeztetett Vladimir Spidla foglalkoztatásért és esélyegyenlőségért felelős biztossal délutáni ülésén. Járóka Lívia néppárti képviselőnő a romák társadalmi befogadásával kapcsolatos uniós stratégia pénzügyi hátteréről kérdezte a biztost.

Járóka Lívia, a Fidesz MPSZ néppárti képviselőnője kérdésében azt tudakolta Vladimir Spidlától, hogy tervezi-e a Bizottság a romák befogadásával kapcsolatos stratégia kialakítása során egy külön roma-integrációs pénzügyi alap létrehozását, illetve milyen eszközökkel kívánja a Bizottság ellenőrizni a felhasznált pénzek hatékonyságát.

Válaszában a biztos elmondta: „Egy pénzügyi alapot, amely kizárólag egy bizonyos embercsoporthoz köthető, nem egyszerű létrehozni, ahogy az intézményi struktúrában való elhelyezése is aggályos. Jelenleg a Szociális Alap áll rendelkezésre a romák integrációjának felgyorsítására.” További beszédében Spidla a várható három fő irányvonalként nevezete meg a lakhatás, az oktatás és a társadalmi befogadás kérdését, ám mint mondta, mindez attól függ, hogy a a Bizottság nyár elejére várható kommünikéje milyen javaslatokat fogalmaz majd meg.

Mint ismeretes, az Európai Tanács decemberi elnökségi konklúzióiban lehívta a Bizottságot, hogy vizsgálja meg a romákkal kapcsolatos politikáit és június végéig készítsen jelentést. Az Európai Bizottság illetékes főigazgatóságán azóta megindult a szakpolitikai egyeztetés és létrejött egy Roma Akciócsoport Joachim Ott vezetésével, amely várhatóan június végére készíti majd el átfogó jelentését.