Magyar érdekek az uniós pénzügyi felügyeleti reformcsomagban

Az Európai Parlament Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága tegnapi ülésén megszavazta az új európai pénzügyi felügyeleti rendszer létrehozását tartalmazó jogszabálytervezeteket. Győri Enikő európai parlamenti képviselő (Fidesz) javaslatai révén több, magyar és közép-európai érdekeit szolgáló rendelkezés is a jogszabálycsomag részévé vált. A jogszabályokról várhatóan júniusban szavaz az Európai Parlament plenáris ülése.

A bizottság tagjai tegnapi ülésükön külön szavaztak a pénzügyi felügyeleti rendszert alkotó hatóságok, az Európai Rendszerkockázati Tanács, valamint a három pénzügyi részpiac felügyeletét ellátó új hatóságok, az Európai Bankfelügyeleti Hatóság, az Európai Értékpapírpiaci Hatóság és az Európai Biztosítási és Foglalkoztatói Nyugdíjhatóság felállításáról.

Az EP Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának tagjai a pénzügyi felügyeleti reformcsomaghoz Győri Enikő által beadott módosító indítványok jelentős részét támogatták. Ezek közül magyar és régiós szempontból kiemelkedő jelentőségű annak elérése, hogy a szisztematikus pénzügyi kockázatok nyomon követéséért felelős Európai Rendszerkockázati Tanács vezető testületeiben helyet kapnak a nem-eurózóna országok képviselői is. Ez azért fontos, mert a pénzügyi és gazdasági válságok általában nem csak az eurózónára korlátozódnak és az EU pénzügyi kockázatai is csak úgy mérhetők fel teljes körűen, ha a jelenleg eurózónán kívüli kelet-közép-európai országoknak a felzárkózásból fakadó speciális pénzügyi kockázatait is figyelembe veszi az Európai Rendszerkockázati Tanács a döntései során.

A képviselők támogatták Győri Enikőnek azon módosításait is, amelyek a 2011. január 1-jén felálló új pénzügyi felügyeleti hatóságok munkája hatékonyságának növelését szolgálják. Ilyen például a pénzügyi hatóságok függetlenségének szavatolását biztosító módosító indítvány, amely előírja, hogy a hatóságok kiadásait az uniós költségvetésből kell finanszírozni. A néppárti politikus által beadott és a bizottság által szintén elfogadott további javaslat kiköti, hogy a pénzügyi hatóságok alatt működő Fellebbviteli Tanács összetételének tükröznie kell az Unió egészét annak érdekében, hogy döntéseiben az összes ország érdeke megfelelő módon figyelembe legyen véve.

Győri Enikő a szavazás után hangsúlyozta, hogy az új pénzügyi felügyeleti rendszer létrehozását a mostani pénzügyi gazdasági válság indokolja. „Meg kell tenni mindent annak érdekében, hogy a válság ne ismétlődhessen meg ismét. Ehhez erősebb koordinációra, gyorsabban reagáló és uniós szinten erős jogosítványokkal rendelkező felügyeleti hatóságokra van szükség. Mindezen szempontokat a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság által megszavazott jogszabályok biztosítani fogják” – hangsúlyozta Győri Enikő fideszes európai parlamenti képviselő.