Pályázatok és beszámolók

Rudity Szécsényi Lilla gyakornoki beszámolója

2018. 07. 12.

A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának nemzetközi tanulmányok szakos hallgatójaként sokat tanultam már az Európai Unió működéséről, intézményeiről, azok felépítéséről, hatásköréről, eljárásairól, így Brüsszelbe, az EU központjába érkezve már volt fogalmam az itt folyó munkáról, legalábbis elméleti szinten. Az egy hónapig tartó gyakornoki program keretein belül ezt az elméleti tudást sikerült gyakorlati ismeretekkel is bővítenem, amihez főként a különböző témájú szakbizottsági ülések látogatása járult hozzá, elsősorban a TRAN – Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Itt szembesülhettem azzal, hogy mennyire emberközeli témákról is van itt szó, hogy a képviselők az általuk reprezentált választópolgárok érdekeiért harcolnak, vitáznak, és igyekeznek olyan javaslatokat alkotni, amik elfogadhatóak a többség számára. Mindennek a célja, hogy előmozdítsák az Európai Uniót, mint Európa legnagyobb integrációját, és tesznek annak érdekében is, hogy a tagjelölt országokat is közelebb hozzák egy lépéssel a csatlakozási feltételekhez.

Igaz, ezekbe a hosszas folyamatokba, munkatevékenységekbe egy hónap alatt nem lehet olyan mértékben betekintést nyerni, mint azok, akik napi szinten próbálnak közelebb jutni a célhoz, de elmondhatatlanul jó érzésekkel töltött el az, hogy mindezt testközelből láthattam és tapasztalhattam meg, hogy mennyi munka, mennyi erőfeszítés van egy-egy módosítás és kompromisszum mögött. Komoly, felelősségteljes munkát végeznek az itt dolgozó képviselők és asszisztensek, és megtiszteltetés volt számomra, hogy a mindennapi munkájuk részese lehettem.

Kiemelném Deli Andor Képviselő úr Európai Parlamenten belüli tevékenységei közül a brüsszeli épületben megrendezésre kerülő konferenciát, mely a Nyugat-Balkán: gazdasági együttműködéssel az uniós tagságig témát ölelte fel, és számos fontos információt nyújtott, arról hogy a nyugat-balkáni térségnek egy összefogó politikára van szüksége, annak érdekében, hogy előrébb jusson. Ezen felül különösen jó volt látni A vajdasági magyarság kulturális örökségét bemutató kiállítást a strasbourgi plenáris hét során, amelynek ösztönző jellege volt –, hangot kell adni a vajdasági magyarságnak, amit még megérintőbbé tett az, hogy egy ilyen multikulturális intézményben, mint amilyen az Európai Parlament, van, aki ezt nyilvánosság elé viszi.

Ittlétem hivatalos oldala mellett természetesen jutott némi idő a kikapcsolódásra is. Gyakornoktársaimmal hétvégente kirándulásokat szerveztünk, eljuthattunk Brugge-be, ahol a lélegzetelállító macskaköves utcákat járhattuk, és gyönyörködhettünk a kanyargó csatornákban, melyeken kiránduló turisták pöfékeltek a városnéző hajókon, de életre szóló élmény volt Oostende és De Haan is, ahol életemben először láthattam az óceánt, és amit sosem gondoltam volna, hogy Belgiumban fogunk majd strandolni.

Belekóstolhattunk a belga sörkülönlegességek világába, és nem hagynám ki a sorból az European Parliamentary Association által megszervezett évzáró kertipartit sem. Még a gondolat is hihetetlen, hogy gyakornokként ennyi fontos ember között lehettem.

Kiemelten érdekes része volt az itt eltöltött időnek, hogy a többi gyakornokkal meglátogattunk több magyar vonatkozású intézményt. Először a brüsszeli Balassi Intézetet, ahol betekintést nyertünk a kultúrdiplomácia, a magyar és határontúli kulturális értékek képviseletének világába. Beszélgetést folytattunk az Antal József Tudásközpont brüsszeli irodájának munkatársával az otthon kevésbé ismert tink-tankek és közpolitika-elemzés világáról. Végül pedig Navrasics Tibor úrral, az oktatás, kultúra, sport és ifjúsági ügyekért felelős európai uniós biztossal találkoztunk és folytattunk egy kötetlen jellegű beszélgetést az Európai Bizottság működéséről.

Megszeretném köszönni a Képviselő úrnak a lehetőséget, hogy itt lehettem, az asszisztenseknek, hogy minden alkalommal segítőkészek voltak, és minden kérdésemre válaszoltak munkaidejükön felül is. Életre szóló élményekkel és tapasztalattokkal gazdagodtam az itt eltöltött négy hét alatt.