Szabad Európa Gyakornoki Program 2009

A Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Európai Parlamenti Delegációja idén is pályázatot hirdet szakmai gyakorlat végzésére az Európai Parlamentben.

A program célja:

Lehetőséget teremteni fiatal magyar szakemberek és felsőoktatásban tanuló hallgatók számára, hogy első kézből szerezzenek tapasztalatot az Európai Parlament működéséről, valamint betekintést nyerjenek az Európai Néppárt és a Szövetség Delegációjának munkájába.

A program felépítése:

A program három szakaszból áll. Az első szakasz a felkészítés, amelyet a Delegáció magyarországi helyszínen valósít meg. A második szakasz az Európai Parlamentben eltöltött négyhetes gyakorlat (Brüsszelben és Strasbourgban). A harmadik szakasz az utókövetés, amely a Szabad Európa Klub keretében folyamatos kapcsolattartást biztosít a gyakornokok számára a Delegáció tagjaival, munkatársaival és egymással. A parlamenti gyakorlatra mindig a törvényhozási időszakban kerül sor, a résztvevőkkel egyeztetett beosztás szerint.

Részvételi feltételek:

 • magyar állampolgárság vagy magyar igazolvány
 • 21-30 év közötti életkor
 • legalább három elvégzett főiskolai vagy egyetemi év
 • két idegen nyelv középfokú ismerete, ezek közül az egyik angol vagy francia
 • felhasználói szintű számítógépes ismeretek
 • alkalmazkodóképesség nemzetközi környezethez
 • a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség és az Európai Néppárt értékrendjének elfogadása

A pályázás menete:

a pályázatnak tartalmaznia kell:

 • rövid szakmai önéletrajz (értesítési cím, telefonszám, e-mail cím megjelölésével)
 • diplomamásolat, ill. hallgatói jogviszony igazolás
 • nyelvtudást igazoló dokumentumok (nyelvvizsga-másolatok)
 • motivációs levél 1-2 oldal terjedelemben, amelyből kitűnik, hogy a jelölt miért szeretne gyakorlatra jelentkezni az Európai Parlamentbe, milyen elképzelései vannak a gyakorlattal kapcsolatban, ill. miképpen illeszkedik a program jövőbeni terveihez
 • 2 ajánlólevél (egy felsőoktatási intézménytől/munkahelytől ill. egy közéleti személyiségtől/civil vagy politikai szervezettől).

A pályázati anyag alapján kiválasztott jelöltek szóbeli meghallgatáson is részt vesznek.

Támogatás: a kiválasztott pályázók a gyakorlat ideje alatt támogatásban részesülnek. A támogatás az alábbi költségekre terjed ki: utazási költségtérítés (a gyakorlat helye és a magyarországi lakhely között), szállásköltség-térítés, betegbiztosítás.

A pályázatok beérkezésének határideje: 2008. október 3. (péntek).

A szóbeli meghallgatásokra előreláthatólag novemberben kerül sor.

A pályázatot kérjük az alábbi címre eljuttatni:  

Gyürk András programigazgató, 1364 Budapest, Postafiók 117.