Szavazás a hozzáadottérték-adó jövőjéről

Az Európai Parlament a mai napon biztos többséggel szavazta meg a hozzáadottérték-adóval (HÉA) kapcsolatos jelentést. A dokumentum - mely Pelczné Dr. Gáll Ildikó fideszes EP-képviselő módosító javaslatait is tartalmazza - rávilágít ezen adónem gazdasági stabilitás és növekedés biztosítása terén játszott szerepének fontosságára, emellett felhívja a figyelmet számos uniós szintű intézkedés megtételének szükségességére.

Pelczné Dr. Gáll Ildikó üdvözölve a szavazás eredményét kijelentette: "A fogyasztási adók a leginkább növekedésbarát adónemek közé tartoznak. Egy szilárd HÉA-rendszer komolyan hozzá tud járulni Európa gazdasági regenerációjához és valóban központi mozgatórugója lehet a belső piacnak és a versenyképes európai gazdaságoknak. Tekintve, hogy a recesszió és az öregedő társadalom hatással vannak más bevételi forrásokra is, a HÉA várhatóan egyre jelentősebb szerepet fog betölteni a tagállami adórendszerekben". A Bizottságnak komolyan kell vennie az Európai Parlament jelzését, amely a közös európai hozzáadottérték-adó irányainak az újragondolásával az egységes piacban rejlő további lehetőségeket aknázná ki.

A rendszer egyes gyenge pontjairól a fideszes politikus elmondta: mindenképpen fel kell lépni a csalásokkal és az adókikerüléssel szemben, mert ma ezek akár több mint 100 milliárd eurós adóbevétel-kiesést tesznek lehetővé. Ezért a HÉA-rendszer felülvizsgálata rendkívül indokolt.

"Üdvözlöm a csalások elleni fellépés megerősítését a jelentésben, ugyanakkor fontos az átláthatóság és a követhetőség biztosítása, különösen a határokon átnyúló tevékenységek esetében. Jó lenne persze már a "határon belüli és az EU-n belüli" különbségtételeket elfelejteni, ugyanis ezen fogalmak használata már önmagukban is az integrált belső piac kialakításának a gátjai" – tette hozzá Pelczné Dr. Gáll Ildikó.

A HÉA bevallásával kapcsolatban beszéde zárásaként a gazdaságpolitikus kifejtette: rendkívül hasznosnak tartja az adattármodellek használatát, de csak abban az esetben, ha az hozzájárul a költségvetés többletbevételéhez.

Háttér: A HÉA a tagállamok költségvetésének fontos bevételi forrása, mely stabil alapot adhat egyes nagy ellátórendszerek finanszírozásához, ezáltal hozzájárul a jóléti rendszerek kialakulásához és így a fizetőképes kereslet növekedéséhez is .A Bizottság 2010. december 1-jén adta ki a HÉA jövőjéről szóló zöld könyvet. A zöld könyv célja az volt, hogy széles körű vitát indítson az összes érdekelt körében a jelenlegi HÉA-rendszer értékeléséről és a lehetséges további lépésekről az egységes piaccal való összeegyeztethetőségének és bevételszerző kapacitásának erősítése érdekében, egyidejűleg csökkentve a megfelelési költségeket.