Szerbia, Vajdaság

Szerbia uniós csatlakozása a polgárok érdekét szolgálja!

2017. 09. 14.

Szeptember 13-án és 14-én Strasbourgban került sor az EU-Szerbia Stabilizációs és Társulási Parlamenti Vegyes Bizottság hatodik ülésére, melynek munkájában szerbiai és európai parlamenti képviselők vesznek részt. A szerb oldalon a Vajdasági Magyar Szövetséget Kovács Elvira képviselte, Deli Andor fideszes EP-képviselő pedig szintén részt vett az ülésen.

Deli felszólalásában hangsúlyozta: a csatlakozási tárgyalások fő kedvezményezettei a polgárok kell, hogy legyenek. „Az európai integrációs folyamatok és a nemzeti jogrendszer uniós jogszabályokkal való harmonizációja a jogállamiság és az alapvető jogok terén ugyanis nem csak a csatlakozási feltételeknek való megfelelésről szól. A polgárok szemszögéből nézve az integrációs folyamat az életkörülmények javulását, új munkalehetőségeket és jogbiztonságot kell, hogy jelentsenek. A polgárok legyenek tehát a csatlakozási tárgyalások elsőszámú haszonélvezői és kedvezményezettjei!” – hívta fel a figyelmet a vajdasági EP-képviselő.

Az alapjogokról és azok védelméről folytatott vita során a néppárti politikus kiemelte: „Sok munka elé néz még a belgrádi kormány a kisebbségek jogait és helyzetét illetően.  A feladatokat a Kisebbségi Akcióterv összegzi, melynek végrehajtásra már megkezdődött, a munka nehezebb része viszont a gyakorlati megvalósítás, ami a kisebbségek mindennapi életében kell, hogy pozitív változásokat hozzon. A vajdasági magyarság, de más nemzeti kisebbség szempontjából is az a legfontosabb, hogy egy jogaiban megerősödött közösségként kerüljön ki a csatlakozási folyamatból”.

„Bármennyire is fontos, ne a Bizottság által szabott feltételeknek való megfelelés legyen az elsőszámú szempont, hanem az, hogy a polgárok érezzék a javulást a mindennapi életükben. Ennek az aspektusnak a szem előtt tartása biztosítani fogja a közvélemény támogatását az európai integrációs folyamatok tekintetében, és a megfelelő pillanatban igent mondanak majd az uniós csatlakozásra. A további munkám során jómagam is e szempont megvalósulását fogom prioritásként kezelni” – tette hozzá a néppárti politikus.