Közlekedés és turizmus

Tiszta járművek: csakis a reális célkitűzések vezethetnek eredményre

2018. 10. 26.

Az Európai Parlament plenáris ülése tegnap megvitatta a tiszta és energiahatékony közúti járművek használatának előmozdításáról szóló irányelv módosítási javaslatát, mely a közbeszerzéseken keresztül igyekszik előmozdítani a tisztább és fenntarthatóbb közlekedést városainkban. A jogszabályról ma szavaz az EP. „Ha a tiszta járművek közbeszerzése terén olyan ambiciózus számokat írunk elő a tagállamok számára, melyek elviselhetetlen pénzügyi terhet jelentenek, akkor az ilyen szabályok vélhetően csupán üres tervek maradnak” – mondta Deli Andor fideszes EP-képviselő a javaslat kapcsán.

A parlamenti jelentés felelőse a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság (ENVI), mely számára a Közlekedési és Turisztikai Bizottság (TRAN) dolgozott ki véleményt. Ennek felelőse Deli Andor volt, aki felszólalásában hangsúlyozta: „Örvendetes, hogy a TRAN szakbizottság több fontos javaslata bekerült a végső szövegbe, ugyanakkor a javaslatok nem lehetnek túl ambiciózusak, annak érdekében, hogy a tagállamok sikeresen végre tudják hajtani azokat. Ezért a legfontosabb, hogy az általunk előírt kötelező érvényű célszámok és a tiszta járművek közbeszerzése egyrészt ne jelentsen pénzügyi többlet terhet a tagállamok számára, másrészt ne vezessen a viteldíjak növekedéséhez, vagy esetleg a tömegközlekedési szolgáltatások számának csökkenéséhez. Az Európai Uniónak ebben kell segítenie elsősorban a kohéziós országokat”.

„Nagyon fontos eleme az új szabályozásnak, hogy a tiszta járművek megítélésénél ne csak a jármű károsanyag-kibocsátását vizsgáljuk, hanem vegyük figyelembe a gépjármű előállításának teljes folyamatát, az elektromos autók akkumulátoraihoz szükséges nemesfémek kibányászásától egészen az egyes alkotóelemek újrahasznosításáig, beleértve a töltéshez felhasznált villanyáram megtermelésének módját. Mindezt annak érdekében, hogy teljeskörű és valós képet kapjunk egy jármű környezetre gyakorolt hatásáról. Ezért felkértük a Bizottságot, hogy 2022-re dolgozzon ki egy új módszertant, amely a teljes ún. well-to-wheel megközelítésen alapul” – mondta a vita kapcsán Deli.

Háttér: A tiszta és energiahatékony közúti járművek használatának előmozdításáról szóló irányelv a tiszta közlekedés előmozdítására, az új és tiszta technológiák elősegítésére, valamint a légszennyezőanyag- és a szén-dioxid-kibocsátások hosszú távú csökkentésére irányul. A módosított irányelvnek hozzá kell járulnia továbbá az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának kiépítéséhez, valamint a légszennyezőanyag- és üvegházhatásúgáz-kibocsátás legfrissebb követelményeinek való megfeleléshez. A jelentéstervezet pontosítja a minimális beszerzési célértékekre vonatkozó rendelkezéseket is. A könnyű haszongépjárművekre és nehézgépjárművekre vonatkozó minimális beszerzési célok kitűzésével ezen irányelv kiegészítő pénzügyi forrásokat tesz szükségessé az ajánlatkérő szervek és az ajánlatkérők számára. Ezért a jelentéstervezet kihangsúlyozza, hogy a 2020 utáni uniós költségvetési és pénzügyi politikának figyelembe kell vennie és biztosítania kell az ajánlatkérő szervek és az ajánlatkérők megfelelő pénzügyi támogatását. A javasolt irányelv a közbeszerzést arra használja, hogy fokozza a tiszta üzemű közúti járművek iránti keresletet. Azonban az uniós gyártókat is védeni kell a tisztességtelen versennyel szemben.