További erőfeszítésekre van szükség a nemzeti romaintegrációs stratégiák sikeréhez

A mai napon mutatta be az Európai Bizottság a tagállami romaintegrációs stratégiákról készített jelentését. Járóka Lívia fideszes EP-képviselő, a romák társadalmi befogadásáról szóló európai parlamenti jelentés előterjesztője a dokumentum kapcsán kiemelte: "A legtöbb tagállami stratégia alapos és megfelel az stratégia elvárásainak, de a kezdeményezés sikeréhez még számos egyéb feltételnek kell teljesülnie". Az Európai Bizottság értékelése több esetben is követendő példaként említi a magyar stratégiában felvázolt konkrét intézkedéseket.

Viviane Reding, jogérvényesülésért, alapvető jogokért és uniós polgárságért felelős biztos; Andor László, foglalkoztatásért, szociális ügyekért és társadalmi befogadásért felelős biztos, valamint Járóka Lívia fideszes EP-képviselő közös sajtótájékoztatón fejtették ki véleményüket a dokumentum megállapításairól és a soron következő teendőkről. Járóka Lívia, a romák társadalmi befogadásáról szóló európai parlamenti jelentés előterjesztője szerint a benyújtott stratégiák szakmai megalapozottság és összetettség tekintetében nem maradnak el a várakozásoktól, de egy dolog papíron megfelelni az uniós intézmények elvárásainak és megint más dolog azokat átültetni a gyakorlatba.

Járóka Lívia felhívta a figyelmet a roma közösségek bevonásának szükségességére a monitoring és értékelés folyamatába, valamint a roma civilszervezetek függetlenségének és kapacitásfejlesztésük fontosságára. Felszólította az uniós intézményeket, hogy vonják be a tagjelölt országokat a keretstratégia végrehajtásába, mozgósítsák az Előcsatlakozási Támogatási Eszközt a romák befogadása érdekében és gyakoroljanak nyomást ezekre az országokra a Stabilizációs és Társulási Folyamat keretében.

A stratégia finanszírozása kapcsán a néppárti politikus üdvözölte a Bizottság módosító javaslatait az Európai Szociális Alapra és az Európai Regionális Fejlesztési Alapra vonatkozó rendeletet illetően, különösen az előzetes feltételek szélesítését és a nyomor területi koncentrációjának felmérésére irányuló kezdeményezést. "Még inkább cél- és fejlesztésorientált, komplex, rugalmas és fenntartható programokra van szükség, amelyek a leghátrányosabb helyzetű kistérségekre fókuszálnak és a falusi, vagy elővárosi nyomor felszámolását célozzák" – hangsúlyozta Járóka Lívia.

Az Európai Bizottság értékelése több esetben is követendő példaként említi a magyar stratégiában felvázolt konkrét intézkedéseket, többek között a romák egészségügyhöz való hozzáférése és a lakhatási helyzetük javítása terén.

Háttér: Az Európai Romastratégiát a soros elnökség védnöksége alatt 2011 júniusában fogadták el az Európai Unió állam és kormányfői. A stratégia az Európai Parlament korábban elfogadott jelentésére épül, melynek kidolgozója Járóka Lívia fideszes európai parlamenti képviselő volt. A dokumentum többek között kötelezte a tagállamokat, hogy 2011. év végéig nemzeti romaintegrációs stratégiát nyújtsanak be, amelyben menetrendet és konkrét intézkedéseket határoznak meg a romák felzárkóztatására. A dokumentum négy kiemelt területet határoz meg, amelyeken előrelépést kell elérni a romák társadalmi befogadása terén: oktatás, foglalkoztatás, egészségügy és lakhatás.

Magyarország a 27 tagállam között elsőként nyújtotta be saját nemzeti romaintegrációs stratégiáját.