Újabb lépés az utalványokhoz kapcsolódó európai szintű adókijátszás és adóelkerülés visszaszorítása érdekében

Az Európai Parlament Gazdasági és Monetáris Bizottsága a mai napon egyhangúlag elfogadta azt a jelentéstervezetet, amely biztosítja valamennyi utalványtípus általános forgalmi adózásához kapcsolódó egységes szabályozását az Európai Unió tagállamaiban. Ezen új szabályozás létrehozása a kettős adóztatás megszüntetése és az adókötelezettséggel kapcsolatos bizonytalanság felszámolása révén kedvező hatást gyakorolhat a vállalkozásokra, emellett elősegítheti azon kiskapuk bezárását is, amelyek lehetővé teszik a tagállamok közötti eltéréseket kihasználó vállalkozások adókikerülő magatartását. A dokumentum bizottsági felelőse Pelczné Dr. Gáll Ildikó fideszes EP-képviselő volt.

Jelenleg az utalványokhoz kapcsolódó ügyletek tekintetében nem léteznek uniós hozzáadottérték-adóra vonatkozó szabályok, s e közös szabályok hiányában a tagállamok saját eljárásokat alakítottak ki. "Az összhang hiányából eredő kettős adóztatás akadályozhatja és ténylegesen is akadályozza az egységes piac nyújtotta lehetőségeket kihasználni igyekvő kereskedelmi megoldásokat, az adóztatás hasonló okból eredő nem szándékos elmaradása pedig visszaélésekre ad alkalmat" – vélekedett Pelczné Dr. Gáll Ildikó. A mostani javaslat elsődleges célja tehát az utalványok adóügyi kezelésére vonatkozó egyértelmű, harmonizált uniós szabályok kialakítása. Az utalványok adóügyi szabályozásával kapcsolatos uniós rendelkezések tisztázása és egységesítése révén e javaslat jelentősen meg fogja könnyíteni a hűségprogramok és az ajándékutalványok működését is.

Pelczné Dr. Gáll Ildikó szerint a következetes jogi keret nélkülözhetetlen a fogyasztó-vállalkozás viszonylatban a teljesítési helyre vonatkozó szabályok 2015. évi változásának végrehajtásához. "E szabályok nélkül előfordulhatna, hogy a magánszemélyek számára két különböző tagállamban ugyanolyan utalványokat értékesítő vállalkozásnak teljesen különböző adószabályozásnak kell megfelelnie a két utalvány esetében, még akkor is, ha az utalványok és a mögöttes szolgáltatások ugyanazok" – fogalmazott a néppárti szakpolitikus.
 
Háttér: A szakbizottságban elfogadott jelentést a tagállamoknak legkésőbb 2013. év végéig kell nemzeti jogrendjükbe átültetniük. Az adózást érintő kérdésben továbbra is a tagállamok döntései a meghatározóak és a szubszidiaritás elve érvényesül, ugyanakkor az összetett, akár több tagállamot is érintő kérdéseknél, mint az utalványok rendszere, szükség van egy olyan európai keretre, mely egységes szempontok és közösen kialkudott kritériumok alapján biztosítja a tagállamok számára, hogy adóelszámolások átlátható módon és szabályozott keretek között történjenek meg. Az Európai Parlament plenáris ülése várhatóan áprilisban szavaz a jelentésről.