Szerbia, Vajdaság

A vajdasági magyarság jogainak erősítése a cél

2018. 09. 27.

,,Módosító indítványaimmal szeretném elérni, hogy a vajdasági magyarság érdekei megjelenjenek a szerb országjelentésben. Célom, hogy a csatlakozási folyamatok végére a vajdasági magyarság egy a jogaiban és helyzetében megerősödött közösséggé váljon, erre ugyanis lehetőséget adnak az Európai Unió és Szerbia közötti társulási tárgyalások” – mondta Deli Andor vajdasági fideszes EP-képviselő a 2018-as szerb országjelentés kapcsán.

„Az Európia Parlament évente határozatot fogad el, melyben értékeli a Szerbia uniós csatlakozása szempontjából fontos lépéseket, továbbá rámutat a még meglévő feladatokra. Sajnos korábban az európai őshonos nemzeti kisebbségeknek nem szenteltek túl sok figyelmet az uniós jelentésekben. Ez jellemezte eddig a szerbiai országjelentéseket is. Az évek során azonban sikerült elérni, hogy a nemzeti kisebbségeket, így a vajdasági magyarságot érintő kérdéskörök nagyobb teret kapjanak a parlamenti dokumentumokban. Teljes mértékben azért nem lehetünk elégedettek, továbbra is mindig van mit hozzátenni a jelentésekhez” – hangsúlyozta Deli az országjelentéshez benyújtott módosító indítványok szakbizottsági vitája kapcsán.

„Módosító indítványaimban üdvözöltem az elért eredményeket, ám rámutattam a folyamat hiányosságaira is. Nagy előrelépés a kisebbségi jogokat szabályozó törvények elfogadása, főképp a nemzeti tanácsokról szóló törvény régen várt módosítása, mely előfeltétele volt a novemberben esedékes nemzeti tanácsi választásoknak. Hasonlóképpen fontos a jogszabályok és a kisebbségi cselekvési terv következetes végrehajtása. Hangsúlyoztam a részarányos foglalkoztatás szerepét a közigazgatás minden szintjén és az igazságszolgáltatás rendszerében is. Valamint kiemeltem a hivatalos nyelvhasználat, az anyanyelven történő oktatás és tájékoztatás jelentőségét. Amennyiben ezeken a területeken sikerül a gyakorlatban is szilárd eredményeket elérni, úgy a szerbiai kisebbségvédelmi jogrendszer példaértékű lehet az egész Európai Unióban” – tette hozzá a néppárti politikus.