A növekedés serkentése a válságból való kilábalás módja

Az Európai Parlament az egységes szemeszterről szóló ma délelőtti vitájában tárgyalta azt a három jelentéstervezetet, amelyek együttesen határozzák meg a tagállami gazdaságpolitikák foglalkoztatáspolitikai és belső piaci működési kereteit, illetve a közös cselekések irányait. Pelczné Dr. Gáll Ildikó EP-képviselő, a néppárti frakció témafelelőseként plenáris felszólalásában kiemelte: az Európai Unió intenzívebb gazdasági növekedését a belső piac akadályainak leküzdésével lehet csak elérni. A fideszes politikus szerint értékelni és ösztönözni kell a tagállamoknak a közös cél érdekében tett egyéni erőfeszítéseit, hiszen a körülmények országonként különböznek.

"Az Európai Unió intenzívebb gazdasági növekedését a belső piac akadályainak leküzdésével lehet csak elérni. Egy kiterjedt és integrált piac maga is az innováció motorja lehet a jövőben" – hangsúlyozta plenáris felszólalásában Pelczné Dr. Gáll Ildikó. A néppárti politikus kiemelte: Magyarország 2010 óta az emberek munkájának és áldozatvállalásának köszönhetően a tartós növekedés útjára lépett. A gazdasági növekedés a negyedik negyedévben 2,8 százalék, nyolc év óta a legmagasabb, az infláció pedig januárban nulla százalék volt, amire évtizede óta nem volt példa Magyarországon. „A számok nem hazudnak, a tendenciák egyértelműek: Magyarország kikerült a veszélyzónából és elindult fölfelé, az Uniónak pedig követnie kell a jó példákat.Örülök, hogy hazámnak, Magyarországnak az eddig elért eredményeit az EU is elismeri” – hívta fel a figyelmet Pelczné Dr. Gáll Ildikó.
 
"A belső piac működését számos tényező vezérli, ugyanakkor a problémát nem e tényezők figyelmen kívül hagyása, hanem egy olyan átfogó platform hiánya okozza, melynek kiépítése magában rejti a gazdasági növekedés lehetőségeit is" – emelte ki a fideszes képviselő. Pelczné Dr. Gáll Ildikó arra kérte Andor Lászlót, az Európai Unió foglalkoztatáspolitikai biztosát, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket, s fogalmazza újra az Európai Parlament arra vonatkozó korábbi igényét, hogy azonosítsa a belső piac konkrét pillérét az Európai Szemeszter keretén belül a valós gazdaság erősebb támogatása, valamint a növekedés és munkahelyek ösztönzése érdekében.
 
Pelczné Dr. Gáll Ildikó hozzászólása zárásaként rámutatott: "Egyetértek azokkal, akik szerint a jelenlegi válságból a növekedés serkentésével és az európai gazdaságok versenyképességének növelésével lehet kilábalni. A nagyobb termelékenység és a nagyobb gazdasági növekedés elérésének egyetlen biztos módja az egységes európai piac integrálásának további fokozása, s ehhez adja meg a lehetőséget az egységes belső piaci kormányzásról szóló jelentés".
 
Az EP plenáris ülése a vitát követően nagy többséggel megszavazta a három jelentést.