A roma integrációs programok sikerének kulcsa az eddigi tapasztalatok beépítése

„Nemzeti Roma Stratégiák – egy átfogó és hatékony európai megközelítés biztosítása” címmel tartott konferenciát a Nyílt Társadalom Intézet az Európai Parlamentben. Járóka Lívia fideszes EP-képviselő üzenetében a Roma Integráció Évtizede Program tanulságainak levonását, a roma programok szigorú és független ellenőrzését, valamint a frissen elfogadott Európai Roma Stratégia alapelveinek és menetrendjének maradéktalan betartását sürgette.

Járóka Lívia EP-képviselő, a romák társadalmi befogadását célzó európai uniós stratégia jelentéstevője a rendezvényen elhangzott beszédében emlékeztetett, hogy a 2005-ben útnak indított Roma Integráció Évtizede Program (RIÉP) a jelentős intézményi és pénzügyi ráfordítások ellenére sem érte el a kívánt célokat, hiszen az európai romák helyzete csaknem minden területen tovább romlott, gyengítve Európa társadalmi kohézióját. A néppárti politikus szerint a program egyik legfontosabb tanulsága, hogy a független ellenőrzés kiterjesztése és megerősítése révén világosan el kell határolni egymástól a működőképes és sikertelen programokat, és a legjobb gyakorlatok számbavétele mellett létre kell hozni a „legrosszabb gyakorlatok”, azaz az elkerülendő hibák listáját is. Ezt kell kiegészíteni azokkal a projektekkel, amelyek sikeresek ugyan, de csak olyan korlátozott és egyedi tényezőknek köszönhetően, amelyek miatt más területre való átültetésük lehetetlennek bizonyulna.

 

Járóka ugyanakkor hangsúlyozta, hogy hiányosságai ellenére a programnak voltak olyan előremutató mozzanatai, amelyeket az uniós keretstratégiának érdemes továbbvinnie: például a Roma Integráció Évtizede Program biztosította az első olyan intézményi keretet, amelyben a tagjelölt országok együttműködhettek az EU-tagállamokkal a romák társadalmi befogadása érdekében. A képviselő továbbá kifejezte reményét, hogy a júliusban elfogadott Nemzeti Roma Stratégiák Európai Uniós Keretrendszere képes lesz orvosolni a koordináció és együttműködés RIÉP-ben felmerült hiányosságait, hiszen a stratégia felügyeletét és ellenőrzését, valamint a nemzeti stratégiák egymással és az uniós kerettel való összehangolását az Európai Bizottság, mint független és több szakpolitikai ágazatot felölelő testület vállalta magára. Járóka Lívia üdvözölte, hogy az Európai Bizottság nemrégiben megerősítette: a márciusi EP-jelentés előírásainak megfelelően az év végéig benyújtandó nemzeti roma stratégiák szakmai megalapozottságának, megfelelő komplexitásának és pénzügyi megvalósíthatóságának értékelését követően a testület egyedi ajánlásokat is megfogalmaz majd a stratégiák esetleges felülvizsgálata érdekében, valamint éves jelentéseket készít az integráció folyamatáról és a célok megvalósulásáról.

Az egész napos konferencia Jerzy Buzek az Európai Parlament elnökének védnöksége alatt, Soros György, a Nyílt Társadalom Intézet elnökének támogatásával valósult meg. Az eseményen részt vett több uniós és kormánytisztviselő, európai parlamenti képviselők, valamint nemzetközi roma szervezetek képviselői.