Az Európai Parlament irányt mutat az adócsalás és adóelkerülés elleni küzdelem hatékonyabbá tételéhez

A holnapi Európai Tanácsülés előkészítésének részeként az Európai Parlament (EP) ma reggel plenáris vitát tartott az adócsalás és adóelkerülés elleni uniós szintű intézkedésekről. Pelczné Dr. Gáll Ildikó fideszes EP-képviselő, az éves adóügyi jelentés szerzője üdvözölte az Európai Bizottság következtetéseit. Hangsúlyozta: az adócsalás elleni küzdelem a nemzeti költségvetés védelme és a polgárok által az adórendszerek méltányosságába és hatékonyságába vetett bizalom szempontjából egyaránt fontos. Határozott és összehangolt lépések szükségesek az árnyékgazdaság csökkentése, az adóparadicsomok felszámolása, továbbá az adócsalás és adóelkerülés azonnali megszüntetése érdekében.

Az adócsalás és az adóelkerülés  mintegy ezermilliárd eurós nagyságrendben korlátozza a tagállamok bevétel-teremtési képességét, és akadályozza őket gazdaságpolitikájuk végrehajtásában. Becslések szerint több tízmilliárd euró marad offshore cégeknél,  csökkentve a nemzeti adóbevételeket. Pelczné Dr. Gáll Ildikó a plenáris vitán kiemelte:  "Az újabb adók bevezetése helyett az adóalap szélesítését az adóalanyok számának növelését tekintem prioritásnak. Olyan joghézagok megszüntetésére teszek javaslatot, amelyeket egyesek a méltányos adóteher alóli kibúvóként alkalmaznak. Jó eszköznek tekintem például az áfacsalások csökkentésére a fordított adózás körének bővítését. Sajnos azt látom, hogy az ez irányú tagállami kéréseket a Bizottság nem támogatja. Azt szeretném, ha ez a jövőben megváltozna".

"Az EU ugyan átfogó eszköztárat dolgozott ki, azonban ez véleményem szerint nem bizonyult kellően hatékonynak. A tagállamok nem használják őket hatékonyan és átfogó módon" – véli Pelczné Dr. Gáll Ildikó. A fideszes gazdaságpolitikus egyik lehetséges megoldásként egy uniós szintű intelligens és koordinált adóinformációs rendszer kidolgozására tesz javaslatot, amely az összes tagállam adórendszerének összehangolása helyett csak úgy elemezné azokat, hogy tekintetbe veszi a nemzeti rendszerekben végrehajtott adócsökkentéseket és adóemeléseket.

A néppárti EP-képviselő hangsúlyozta: a jó adóügyi kormányzás terén az EU már bejáratott politikával rendelkezik.  A tagállamok számára most a legsürgetőbb feladat, hogy nemzeti rendszereiken végrehajtsák a szükséges javításokat, és a legteljesebb mértékig kihasználják az uniós eszközkészletet az egyeztetett feladatok alapos és összehangolt javítására.

Háttér: Az uniós tagállamok vezetői 2013. május 22-i ülésükön elsősorban az adópolitikával foglalkoznak majd, ezen belül is azzal, hogy a tagállamok költségvetési helyzetének javítása és a belső piac elmélyítése érdekében miként lehetne növelni az adóbeszedés hatékonyságát, továbbá megelőzni az adóelkerülést és az adócsalást. Ezen oknál fogva az Európai Parlament is vitát rendezett a témában, amelyen két parlamenti jelentésről is szavazott. Pelczné Dr. Gáll Ildikó az ”Éves adóügyi jelentés: az uniós gazdasági és növekedési potenciál felszabadításának mikéntje” című saját kezdeményezésű jelentését az strasbourgi plenáris ülés nagy többséggel szavazta meg.

A jelentés az alábbi linken érhető el.