Európa újra a stabilitás és a felelősség újtára lépett

Az Európa Parlament mai plenáris ülésén nagy többséggel elfogadta azt a hat jogszabálytervezetből álló gazdaságirányítási csomagot, amely szigorúbb felügyeletet és összehangoltabb gazdaságirányítást ír elő az Unió tagállamainak. A csomag elfogadása a magyar soros elnökség sikere is egyben, hiszen annak 98%-át még a magyar elnökség ideje alatt sikerült lezárni. Felelőtlen az európai baloldal magatartása, amely Európa gazdasági és pénzügyi stabilitását megteremtő és a jelenlegihez hasonló válságok elkerülését biztosító csomag ellen szavazott. A felelős többség ezúton is üzen nekik: A felelőtlen és a tagállamokat eladósító baloldali gazdaságpolitika korszaka lejárt!

A csomag elfogadásával lehetőség nyílik – a fegyelmezett költségvetési politika kikényszerítésének lehetősége révén – hogy az EU a jövőbeni, jelenlegihez hasonló pénzügyi válságokat elkerülje. Ennek keretében a hatos jogszabálycsomag fiskális fegyelmet és szigorú költségvetési politikát ír elő az eurózóna tagállamai részére. Emellett szabályozóként lép fel azokkal az országokkal szemben is, akik még nem rendelkeznek a közös valutával, ám magas államháztartási hiánnyal küzdenek.

A közös európai gazdasági integráció zálogának tekintett jogszabály megerősíti a stabilitási és növekedési paktum azon szabályait, amelyek bár már korábban is korlátokat kívántak szabni a költségvetési deficit és az államadósság elszabadulásának, eddig nem voltak kikényszeríthetőek.

A ma végszavazásra került tervezetben a Stabilitási és Növekedési Paktum preventív szakaszában történő szavazás kérdése, a makrogazdasági egyensúlytalanságok egyes többletbevételeire vonatkozó kérdések, mind pedig a gazdasági párbeszéd részletei is megnyugtatóan tisztázásra kerültek.

Pelczné Dr. Gáll Ildikó fideszes EP-képviselő szerint az új jogszabálycsomag azért áttörés az EU gazdaságpolitikájában, mert a deficitcsökkentés mellett a korábbinál nagyobb súlyt helyez a több tagállamot, köztük Magyarországot is gúzsba kötő, a gazdasági fejlődésnek gátat szabó problémára – az államadósság kérdésére.

"A mai siker azért is elsöprő az Európai Unió életében, mert a Monetáris Unió megalkotása után a gazdasági unió megvalósítása felé tettünk egy jelentős lépést. A hatos csomag mai elfogadása a magyar soros elnökség sikere is, hiszen a tárgyalások döntő többségét és a szövegtervezet mintegy 98%-át még a magyar elnökség idején sikerült letárgyalni és lezárni. Nagyon jó érzés, hogy a néppárti jelentéstevő személyesen is megköszönte a magyar elnökség fáradozásait." – zárta gondolatait Pelczné Dr. Gáll Ildikó.

Háttér:
A jogszabály alapján az Európai Bizottság – ha úgy ítéli meg, hogy egy tagország nem igazodik saját jóváhagyott középtávú költségvetési célkitűzéseihez – első lépésben figyelmezteti az érintett tagországot. Ha az euróövezeti tagállam a megadott határidőn belül nem hajtja végre a kívánt korrekciót, akkor az Európai Bizottság azt indítványozza a Tanácsnak, tegyen olyan megállapítást minősített többséggel, miszerint nem történt meg a hatékony fellépés az érintett tagállam részéről.

A szankciók kérdésében továbbá olyan tényállások is bekerültek a szankcionálandó állami magatartásfajták közé, amelyekért eddig nem járt bírság. Így például a hatos csomag értelmében a GDP 0,2 százalékának megfelelő bírságot köteles fizetni az az euróövezeti tagország, amely hamis statisztikai adatokat szolgáltat a deficit, illetve az állami eladósodás mértékéről.