Európai Közösségi Akcióterv a romák befogadásáért

Az európai romastratégia létrehozásáról folytatott vitát az Európai Parlament plenáris ülése szerda este Strasbourgban. Járóka Lívia, a Fidesz európai néppárti képviselője az Európai Bizottság hiteles szerepvállalását, és az érintett biztosok összefogását sürgette felszólalásában.

Tegnap este az Európai Bizottsághoz intézett kérdéseken keresztül vitatták meg a
képviselők a romastratégia kialakítását. Az Európai Néppárti Képviselőcsoport
nevében Járóka Lívia tett fel kérdést a Bizottságnak, amelyben a mélyszegénység és a
társadalmi kirekesztés elleni hatékony és azonnali fellépést szorgalmazta.

A vita során Járóka Lívia javasolta, hogy az uniós forrásokból finanszírozott
fejlesztések esetén legyen kötelező a pályázónak esélyegyenlőségi helyzetelemzést és
intézkedési tervet megalkotnia, illetve végrehajtania. Mindez nagyban hozzájárulna
a hátrányos helyzetű és leszakadó társadalmi csoportok esélyegyenlőségének
előmozdításához.

A képviselő asszony ismételten rámutatott az európai válságterületek
feltérképezésének szükségességére, valamint sürgette az Európai Roma Közösségi
Akcióterv mielőbbi kidolgozását és megvalósítását. "Fontos, hogy az oktatási,
foglalkoztatási, esélyegyenlőségi, regionális és fejlesztési politikáért felelős
biztosok összehangolják tevékenységüket és szakmai csoportként együttműködve
dolgozzák ki 2008-ban az Európai Roma Közösségi Akciótervet" - zárta felszólalását a
képviselő asszony.

Az Európai Bizottság képviseletében Benita Ferrero-Waldner külkapcsolatokért felelős
biztos válaszában elmondta, hogy az EB elkötelezett a romákat sújtó kirekesztés
felszámolásában a foglalkoztatás, az egészségügy és az oktatás területén egyaránt. A
Bizottság tervei között szerepel, hogy 2008-ban, a Kultúrák Közötti Párbeszéd
Évében, úgynevezett Zöld Könyvet adnak ki a kisebbségekhez tartozó gyermekek
helyzetéről. Javaslatot tesznek az egyenlő bánásmód foglalkoztatáson kívüli
területeken történő alkalmazására.