Járóka Lívia a csehországi romák védelmében

Szörnyű jeleneteknek lehettünk tanúi hétfő éjszaka, amikor az észak-csehországi Litvínovban a szélsőséges Munkáspárt (Delnícka strana) több száz tagja próbált meg erőszakkal behatolni a város Janov nevű, jórészt romák által lakott negyedébe. Csupán a cseh hatóságok határozott fellépése akadályozta meg a nagyobb vérontást: a "cigányterror" ellen demonstráló és számos rendőrt megsebesítő tömegnek nem sikerült bejutnia a városrészbe. - Járóka Lívia közleménye.

Elismerés illeti Topolánek-kormányt amiért határozottan védelmébe vette a roma származású cseh állampolgárokat. A társadalmi és gazdasági deprivációból fakadó feszültségek, valamint az etnikai konfliktusok veszélye azonban nem csupán Csehország sajátjai. Az EU számos, főként újonnan csatlakozott tagállamában várható a társadalmi ellentétek ilyetén felszínre törése, amelyet a globális recesszió keltette létbizonytalanság várhatóan csak súlyosbítani fog. A felgyülemlő feszültségek ezért nem szabad, hogy meghátrálásra kényszerítsék a kormányokat, akiknek alkotmányos kötelességük megvédeniük állampolgáraikat. Az a tény, hogy a konfliktus most éppen az Európai Unió soros elnökségét átvenni készülő Csehországban robbant ki, remélhetőleg ráirányítja Európa figyelmét a mélyszegénységbe betonozódott társadalmi rétegek és perifériára kényszerített etnikai kisebbségek elodázhatatlan problémáira és közelebb visz minket ahhoz, hogy közös összefogással érvényt szerezhessünk a társadalmi kohézió morális és gazdasági parancsának.