Jó úton a teljes belső piac megvalósításához

A már hosszú évek óta napirenden lévő szolgáltatási irányelv végrehajtásáról tartottak vitát az Európai Parlament tegnap esti plenáris ülésén Strasbourgban. A vitához hozzászólt Pelczné Dr. Gáll Ildikó fideszes EP-képviselő, aki örömének adott hangot, hogy Magyarország élen jár az irányelv átültetésében, s megerősítette, hogy a magyar kormány a jövőben is betartja a határidőket, és kvalitatív szempontból próbálja a szolgáltatási irányelv minden elemét átültetni a magyar jogba és gyakorlatba.

A néppárti képviselő hozzászólásában kiemelte: a szolgáltatásokról szóló irányelv további értelme és célja az, hogy úgy alakítsa a tagállamok piacaihoz való hozzáférést, hogy megszűnjenek az önkényes akadályok, illetve hogy a tagállamokban továbbra is fenntartott szabályok megfelelőek és megkülönböztetés-mentesek legyenek. Bár számos tagállam még mindig nagy lemaradásban van az irányelv átültetését illetően, a képviselő hozzászólásában kiemelte, hogy az irányelv teljes átültetése kormányzati cél, ezért a magyar elnökség nagy jelentőséget tulajdonít annak, hogy sikeresen záruljon le az irányelv tagállami átültetésének minőségét vizsgáló kölcsönös értékelési folyamat.

Az irányelv adminisztratív együttműködésével kapcsolatosan elmondta: "Nem lehet eléggé hangsúlyozni, mennyire fontos, hogy elősegítsük a vállalkozások, különösképpen a kis-és középvállalkozások (KKV) információhoz való jutását, ezáltal javítva versenyképességüket és mobilitásukat. Ehhez természetesen a KKV-k határokon átnyúló tevékenységének megkönnyítésével is hozzá tudunk járulni." A vállalkozásoknak ezen kívül segítséget kell nyújtani a szükséges közigazgatási eljárások lebonyolítása során, hogy az eljárást lehetőleg elektronikus úton lehessen intézni. Ebben nagy jelentősége van a közigazgatási eljárások egyszerűsítésének, valamint az egyablakos több nyelven elérhető ügyintézési pontoknak.

Pelczné Dr. Gáll Ildikó szerint az Európai Bizottságnak meg kell vizsgálnia, hogy a tagállamok miért késlekednek az irányelvben foglaltak bevezetésével, illetve mely tagállami programokat lehetne máshol is alkalmazni. Ehhez azonban a KKV-kat érintő jogszabályok folyamatos monitorozására és tesztelésére van szükség a jövőben, véli a néppárti képviselő.


Háttér:

Az irányelv kiemelt jelentőségű, mert azt kívánja elérni, hogy az Európai Unió valóban és teljes mértékben megnyissa a piacot a szolgáltatók számára; megszüntesse a szolgáltatói tevékenységek gyakorlását gátló protekcionista korlátokat a tagállamokban; valamint teljesítse a közös piac alapját képező szabad mozgás elvét, vagyis lehetővé tegye, hogy az európai szolgáltatók bürokratikus akadályok nélkül kínálhassák tevékenységüket bárhol az Európai Unióban.