Magyar szempontból is sikeres uniós költségvetési szavazás

Az Európai Parlament mai plenáris ülésén döntött az Európai Unió 2011. évi költségvetésének parlamenti olvasatáról. A szavazás során a képviselők nagy többséggel támogattak számos, Surján László által előterjesztett, fontos magyar érdekeket képviselő módosító javaslatot. A kereszténydemokrata politikus strasbourgi felszólalásában hangsúlyozta: "az európai költségvetés eszköz a gazdasági válság kezelésére, nem pedig annak oka".

Az Európai Parlament első esetben fogadott el költségvetést a Lisszaboni Szerződés rendelkezései alapján. Az EP a jövő évre a kötelezettségvállalásokat tekintve 142,6 milliárd eurós összeggel számol, amely több mint 800 millió eurós növekedést jelent az Európai Tanács által meghatározott szinthez képest. Az Európai Parlament a kifizetések szintjét 3,6 milliárd euróval megemelte, összesen 130,1 milliárd euróra.

Surján László európai parlamenti képviselő módosító indítványainak köszönhetően, az Európai Bizottság eredeti javaslatával egyetértésben, Európában jövőre a kutatás-fejlesztésre 600 millió euróval több forrás jut. Jelentősen emelkednek a kohéziós politika forrásai is. 2011-ben nagyobb keretre számíthatnak a határon átnyúló együttműködések, így Magyarország és a szomszédos országok közötti programokra is több forrás jut majd.

A plenáris ülés nagy többséggel elfogadta a magyar néppárti képviselők által kezdeményezett, Duna-menti népek megbékélését célzó kísérleti projekt finanszírozását is. A nemzetek közötti együttműködést és a közös regionális identitás kialakulását elősegítő ifjúsági programokra két millió eurós keretösszeget hagyott jóvá az Európai Parlament. "Az Európai Unió az új célzott források megnyílásával mindenki jól felfogott érdekében igényét fejezi ki a közép-európai megbékélésre. Be kell végre látnunk a Kárpát-medencében is: az elavult, ásatag, egymás ellenében gondolkodó politikát fel kell váltania az összefogásra és együttműködésre épülő új világnak" – fogalmazott Surján László.

A 2011. évi költségvetésbe sikeresen belekerült a kereszténydemokrata politikus egy lelkiismereti tárgyú javaslata is. Ennek révén számos humanitárius, emberi jogi kérdéssel foglalkozó program végrehajtása során különös figyelmet kell szentelni a nők elleni erőszak speciális eseteinek, mint amilyen a kényszerabortusz, a csonkítások és a kényszer-sterilizáció. Surján László ezzel kapcsolatban kijelentette: "Ezek a jelenségek a kínzás speciális formái, és előfordulásuk sajnos egyáltalán nem korlátozódik egyedi esetekre. Az EU a költségvetésén keresztül üzeni: ezek a gyakorlatok nem tolerálhatók, alapjában mondanak ellent az Európai Unió alapelveinek".

Az Európai Unió jövő évi költségvetésével kapcsolatos végleges döntést, az Európai Tanács és az Európai Parlament egyeztetését követően, az EP következő plenáris ülése fogja meghozni november végén.