Növekedésbarát környezetet kell biztosítani a kkv-k számára

Pelczné dr. Gáll Ildikó sajtóközleménye - Az Európai Parlament mai plenáris ülése nagy többséggel szavazta meg a 2008 júniusában elfogadott 'Kisvállalkozói Intézkedéscsomag' felülvizsgálatáról szóló közös állásfoglalási indítványt. A felülvizsgálat szerint a kisvállalkozásoknak számos előnye származik ebből az intézkedéscsomagból, mely többek között olcsóbbá és könnyebbé teszi az új vállalkozások indítását az unió területén.

A gazdasági válság alatt több mint hárommillió munkahely szűnt meg, miközben a 2020-as cél az uniós foglalkoztatási arány 75%-ra történő növelése. Ehhez azonban elengedhetetlen a kis- és középvállalkozások (kkv-k) növekedésének és a munkahelyteremtésnek elősegítése, mert a magánszférában a munkavállalók kétharmada ilyen vállalkozásokban dolgozik.

A szavazást megelőző szerdai vitában Pelczné Dr. Gáll Ildikó fideszes EP-képviselő is kifejtette álláspontját a témában, miszerint a vállalkozói szellem ösztönzése és a meglévő kkv-k támogatása érdekében további intézkedésekre is szükség van, tekintettel arra, hogy az európai gazdaság alakulása nagymértékben ezek működőképességétől függ. "Támogatom azt a kezdeményezést, hogy az Uniónak nagyobb rálátása legyen arra, hogy hogyan hajtják végre a tagállami kormányok a kisvállalkozói intézkedéscsomagot, ám ennek a folyamatnak az elindítása elsősorban a Bizottság feladata" – fejtette ki a néppárti politikus.

Az intézkedéscsomag időközi értékelése a képviselő szerint annál is inkább fontos, mert a kkv-k problémái már-már állandósulni látszanak, így számolni kell a forrásszerzés nehézségei, az adminisztratív terhek nagysága, a túlszabályozás és a piacra jutás nehézségeivel is. Mindezek pedig pénzben is kifejezhető versenyhátrányt jelentenek, mely utóbbi problémára az intelligens adminisztratív szabályozás (smart regulation) elve jelenthet megoldást.  Az intelligens szabályozás részeként kiemelten fontos a "csak egyszer elv" unió-szerte történő elterjesztése, valamint annak a vizsgálata, hogy rendeltetésszerű-e egy-egy szakpolitikai terület szabályozási kerete, és ha nem, mi az amin változtatni kell.

"A szabályozás során a Bizottságnak tiszteletben kell tartania a szubszidiaritás elvét, azaz a rendelkezésre álló uniós forrásokat ott, azon a szinten kell felhasználni, ahol egyértelmű hozzáadott értéket tudnak teremteni. Jónak tartom azt az elképzelést, hogy a kisvállalkozások európai zártkörű társaságként regisztráltathassák magukat, így csökkentve adminisztratív terheiket"- zárta hozzászólását Pelczné Dr. Gáll Ildikó.

Háttér: 2011. február 23-án, a kisvállalkozói intézkedéscsomag 2008 júniusi elfogadása után két és fél évvel a Bizottság elfogadta a kisvállalkozói intézkedéscsomag felülvizsgálatáról szóló közleményt (COM(2011)0078). A Bizottság először 2009 decemberében készített és adott ki az intézkedéscsomag uniós és tagállami szintű végrehajtásáról szóló jelentést. A jelentés megállapításaira alapozva a Bizottság e közleményében új és megújított intézkedések/fellépések sorát javasolta annak érdekében, hogy kezelni lehessen azokat a már felismert kihívásokat, amelyek nehezítik a kisvállalkozói intézkedéscsomag elveinek megfelelő végrehajtását. Ez a felülvizsgálat új, végrehajtandó intézkedéseket hivatott jelezni bizonyos kiemelt területeken. Itt elsősorban a kkv-k finanszírozáshoz való hozzáférésének javításáról (kölcsön- és garanciaeszközök), valamint egy intelligens adminisztratív szabályozás kidolgozásáról van szó, mely a jogszabály-javaslatok túlszabályozását csökkentené. A felülvizsgálatban szerepelnek még hasznos javaslatok az egységes piac kihasználására és külön támogatásra a globalizáció és az éghajlatváltozás kihívásaival való megbirkózás érdekében.