Őry az uniós polgárok szociális biztonságáért

Az Európai Parlament Foglalkoztatási és Szociális Bizottságának tagjai a szakbizottság 2009. szeptember 3-i ülésén nagy többséggel, ellenszavazat nélkül elfogadták azt a véleménytervezetet, amelyet Őry Csaba európai parlamenti képviselő, a Néppárti Képviselőcsoport témafelelőse készített a Költségvetési Bizottság részére az Európai Unió 2010. évi költségvetési tervezetéről.

A szakbizottsági vélemény szerint az EU 2010-es költségvetési eljárása során a pénzügyi és gazdasági válság uniós polgárokra gyakorolt hatásainak mérséklésére irányuló erőfeszítéseknek kell a legfontosabb prioritásként megjelenniük. A szakbizottság támogatja az Európai Bizottság arra irányuló javaslatát, hogy a 2009-es költségvetéshez képes mintegy 8,4%-kal növeljék a Versenyképesség a növekedésért és foglalkoztatásért fejezetben rendelkezésre álló előirányzatokat. Ezáltal megerősíthetővé válnának az európai gazdaságélénkítési tervhez, a lisszaboni stratégiához és az egész életen át tartó tanulás programjához hozzájáruló kulcsfontosságú kezdeményezések.

Őry Csaba jelentése emellett az Európai Szociális Alap, a szakképzés és szakmai képesítések megszerzése, a foglalkoztatáspolitika, valamint a befogadó szociálpolitika kapcsán is a kifizetési előirányzatok növelését javasolja. A jelentés sürgeti a nemek közötti egyenlőség elvének hatékonyabb alkalmazását és a legsérülékenyebb társadalmi csoportok különleges védelmét.