Új európai pénzügyi keretterv a krízis árnyékában

Társadalmi egyeztetési folyamat kezdődött ma a Külügyminisztérium szervezésében az Európai Unió 2013 utáni pénzügyi kerettervéről. A Magyar Tudományos Akadémián rendezett nyitókonferencián előadást tartott többek között Janusz Lewandovski európai biztos, Martonyi János külügyminiszter, Győri Enikő EU-ügyekért felelős államtitkár, Surján László néppárti európai parlamenti képviselő, valamint Nógrádi Zoltán és Mile Lajos országgyűlési képviselők.

Az előadók hitet tettek a kohéziós politika fontossága mellett és örömmel vették, hogy – legalább a problémafelvetés szintjén – megkezdődött a költségvetés bevételi oldalának reformja.

Nem lehet elvonatkoztatni attól, hogy a tervezés egy súlyos pénzügyi válság közepette zajlik. Ez a krízis gyökeresen új megoldásokat kíván, de ezek kimunkálására az előterjesztő Európai Bizottság nem vállalkozott, a Tanácsnak pedig már erre nem lesz ideje.

A konferencia alkalmat adott arra, hogy a kutatók és a gyakorlati szakemberek is kifejthessék véleményüket. Örvendetes, hogy a kormány igen széleskörű konzultációk során alakítja ki a pénzügyi kerettervre vonatkozó álláspontját. Bár más tagállamok vezetői is meghallanák azt a véleményt, hogy érdemi előrelépés nem várható, ha a költségvetés csak a GDP 1 százaléka lesz. Mivel jelenleg ezt a határt aligha lehet átlépni, Surján László azt javasolta, hogy be kell iktatni egy valódi félidős felülvizsgálatot.