Nemzet-, kisebbségpolitika

Deli Andor az EP működésének megreformálását célzó munkacsoport tagja

2021. 05. 12.

Deli Andor képviseli a Fidesz európai parlamenti képviselőcsoportját az Európai Parlament működésének megreformálását célzó munkacsoportban. A munkacsoport célja, hogy a koronavírus-járvány miatt online működésre kényszerült parlamenti munka tapasztalatait megvizsgálja, és a működésre vonatkozó módosításokat javasoljon. Deli tagsága kapcsán kiemelte, fontos, hogy levonjuk az elmúlt év tapasztalatait és előremutató, ugyanakkor az alapszerződésekkel összhangban levő javaslatokat fogalmazzunk meg a jövőbeli működésre vonatkozóan.

A koronavírus-járvány az uniós szintű képviseleti demokráciát is tesztelte, az Európai Parlament kénytelen volt a digitális térbe helyezni működését, ez azonban számos eljárásjogi kérdést is felvetett. Éppen ezért üdvözlendő, hogy az Európai Parlament elkezdte saját működésének felülvizsgálatát. Jelenleg öt munkacsoport kezdte meg a munkáját, ahol már fókuszáltan, tematikusan fogalmazzák meg a képviselők a digitális működés eddigi tapasztalait, további lehetőségeit, valamint az EP szerepét az európai demokráciában.

Az alulról építkező folyamat első lépésként egy belső konzultáció során minden képviselőnek lehetőséget adott véleményének, tapasztalatainak megosztására, ennek következő lépése pedig a munkacsoportok felállítása. A Fidesz európai parlamenti képviselőcsoportját Deli Andor képviseli majd, aki az EP belső működésének egyszerűsítésével és könnyítésével foglalkozó munkában vesz részt.

„Nagyon nehéz időszak volt az elmúlt egy év az EP működése szempontjából, de egyúttal tanulságos is. Sok tapasztalattal gazdagodtunk, számos új informatikai megoldás született és a távmunka került előtérbe. Mindezekből le kell vonnunk a megfelelő következtetéseket. Erről szól majd a munkánk is, ahol célom olyan javaslatokat megfogalmazni, amik előremutatóak, ugyanakkor összhangban vannak az alapszerződésekkel és az EP azokban meghatározott szerepével” – hangsúlyozta Deli tagsága kapcsán.